סופה של תיאורית דרווין :המאובנים ותפוסת חוקרי האובלוציה

Site Team
Article translated to : العربية 中文

במאה העשרים, תיאורית האובלוציה נתקלה בתפוסה חדשה על ידי ארכיון המאובנים אודות מה שנאמר על התפתחות היצורים מהצורה הפרימיטיבית לצורה הנוכחית שלהם דרך שלב ביניים, המדענים לא הצליחו למצוא מאובנים השייכים לשלב הביניים הזה. אם היצורים עברו בשלב הזה, אז, צריך למצוא מספר גדול של המאובנים בשלב הזה לא רק מאות אלא מיליונים של מאובנים.

במאה התשע עשרה, מדעני תורת האובלוציה חקרו באריכות את השלב הזה בארכיון המאובנים, אלא ללא תועלת, מדען המאובנים האנגלי המפורסם וודרק שלמרות היותו אחד המדענים שמאמינים בתורת האובלוציה אומר: " הבעיה שלנו שכאשר חקרנו את ארכיון המאובנים נתקלנו בעובדה זו ברמה של מינים וזנים, גילינו שאין התפתחות בהדרגה, אנו גילינו גם כי כל היצורים נוצרו באותו זמן ובצורת קבוצות, התוצאה של כל המחקרים והחפירות היתה בנגוד למה שחוקרי האובלוציה צפו". התוצאה הזאת הראתה שכל היצורים  בכל מיניהם הופיעו באותו זמן ללא כל מחסור, הדבר הזה מעיד על כך שאללה ישתבח שמו ויתעלה הוא אשר ברא את כל היצורים.

תמצית:

כל הגילויים של המאה העשרים הגיעו למסקנה שהתיאוריה של דרווין חסרת תועלת. אלא שהסתירו את העובדה הזאת מפני דעת הקהל במדינות רבות בעולם. האנשים הפשוטים עדיין מאמינים בתיאוריה הזאת המבוססת על הזיוף. ישנם אנשים שמהגנים על התיאוריה הזאת, הסיבה לכך היא רצונם לשמור על המעמדים והאינטרסים שלהם. בנוסף לכך, הם לא רוצים לקבל את עובדת הבריאה ועבודת קיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה שברא את הכל.  כיוון שאין כל תחליף אחר לעובדת הבריאה מלבד התיאוריה הבדיונית הזאת, האנשים האלה השתדלו לתמוך בתיאוריה הזאת כדי לשמור על האינטרסים שלהם. אלא שהאמת ברורה כשמש בצהרי היום, כל אדם שפוי דעת מבין את העובדה הזו ללא טרחה, שאללה ישתבח שמו ויתעלה הוא אשר ברא את כל היצורים, השמים והארץ, אללה יתעלה הוא אשר ברא את הכל.

Related Articles with סופה של תיאורית דרווין :המאובנים ותפוסת חוקרי האובלוציה

הידיעה אללהIt's a beautiful day