סטית הערבים מהיחוד


Site Team

Article translated to : العربية

סטית הערבים מהיחוד

הערבים היו על דת  האיחוד, דתו של אברהם אבינו עליו השלום, והמשיכו בכך עד לפני התגלות האיסלאם כארבע מאות שנים, עד שהופיע  ביניהם איש שדבריו נשמעים ומצייתים לו שהמיר את דתם, איש זה הוא עמרו בן עאמר אלח'זאעי.

נאמר בצחיח אל בוח'רי כי אבו הורירה ירצהו אללה, אמר כי הנביא עליו בירכת אללה ושלום אמר : "ראיתי עמרו בן עאמר  גורר את שוליי בגדיו בגיהנום, הוא היה הראשון  אשר עבד לאלילים והקריב להם את הבהימות ". הגברת עאישה אישתו של הנביא מוחמד עליו השלום סיפרה גם היא כי הנביא מוחמד עליו השלום אמר כי עמו זה הוא אשר שינה את אמונתם של הערבים מדת אברהם לדת האלילים .

עמרו בן עאמר המיר את דתם של הערבים דרך קריאתו לפולחן האלילים, והמצאת חידושים בדתו של אללה ישתבח שמו, גם כן התיר ואסר בדת לפי מחשבותיו.

יש הרבה הסיפורים הנחלקים על האופן שבו הפיץ עמרו אבן עמר את פולחן האלילים בחצי אי הערב .

יש אומרים כי עמרו היה לו קשר עם אחד השדים והוא אשר הדריך אותו אל מקום האלילים המוטמנים מזמנו של הנביא נוח עליו השלום, והוא הוציא אותם והציבם מחדש בחצי אי הערב, ויש אומרים כי הוא הביא את האלילים מארץ סוריה, כאשר ראה אותם  עובדים האלילים האלה, אז הוא ביקש מהם אליל, והם נתנו לו אחד, והציב אותו במכה.

הסיבה שערבים הלכו בעקבותו של עמרו שהיה בעל חשיבות בקרבם,  ולתקופה ארוכה הוא עמד בראש שבט ח'וזאעה בזמן שליטתו על מכה  ועל הכעבה אחרי גירוש שבט גרהם לחוץ ממנה, הערבים ראו בו אלוה, ולא המציא כל חידוש מבלי לקבל אותו כהלכה, זאת בגלל שהיה נותן להם אוכל ובגדים בעונת עלייה לרגל במכה, ונהג לזבוח עשרת אלפים קורבנות בעונה אחת .

יש אומרים כי עמרו הוא שקרא לפולחן אל–לאת ( שמו של איש  שהיה לש הדיסא לעולי הרגל בעיר אל טאאיף) כאשר מת האיש הזה, טען עמרו כי הוא הוסיף לחיות אבל נכנס לתוך אותו סלע שעליו היה לש הדיסא, וצווה עליהם לעבוד סלע זה.    

Previous article Next article

Related Articles with סטית הערבים מהיחוד

הידיעה אללהIt's a beautiful day