סיווג הפעלים לפי ההלכה המוסלמית

Site Team

 

כל העבודות והפעלים האנושיים מסווגים בהלכה המוסלמית לפי הסיווג הבא, כדי להבין אם פעולה זו אסורה או מותרת:


1- חובה: היא הדרגה העליונה בחיוב. והיא מה שההלכה חייבה לעשות לפי הוכחה מוחלטת אין בה שום ספק כמו: לצוות להתפלל, לצום, לקרוא את הקוראן. הדין כאן הוא חובה לעשותה, ומי שעושה זאת נשכר, ומי שנמנע נענש.


2- רצוי: כל מה שהמחוקק ציווה לעשות לא בדרך החיוב. מי שעושה אותו נשכר, ומי שנמנע מלעשותו לא נענש, כמו: צחצוח שיניים לפני התפילה.


3- מותר: הוא כל דבר שעליו אתה לא נשכר אם תעשה אותו, ולא נענש אם נמנעת מלעשותו, כמו: ההליכה, והנסיעה וכו', דברים שמותר לעשותם במעשים היומיומיים.


4- שנוא: כל דבר שהמחוקק אסר אותו לא מן ההכרח, ומי שנמנע מלעשותו נשכר, ומי שעושה אותו לא נענש, אבל רצוי להתרחק ממנו ולא להתקרב אליו. ומי שעושה אותו לא נענש ולא נשכר. אבל יש חשש שאם להתרגל לעשותו, לחצות את מגבלות אללה, ולהגיע אל מה שאללה, יתעלה, אסר מפעלים. הסיבה לכך, שלא נענש עושה השנוא למרות שהוא שנוא, שיש אפשרות שהאדם יהיה מוכרח לעשותו לפי ההלכה, למשל, אללה, יתעלה, שונא את הגירושין, אבל הוא לא אסר אותו לעבדיו כדי להקל עליהם אם יצטרכו לזאת.

 


5- אסור: הוא כל דבר שהמחוקק אוסר מן ההכרח, על פי הוכחה מוחלטת שאין בה שום ספק. ומי שעושה אותו נענש, ומי שנמנע מלעשותו נשכר, כמו: שתיין היין.

Previous article Next article

Related Articles with סיווג הפעלים לפי ההלכה המוסלמית

 • דת האיסלאם קבעה כמה דרכים להשיג את שיתוף הפעולה בין האנשים

  Site Team

  דת האיסלאם קוראת לכל האנשים לחיות ביחד ולהכיר האחד את השני,  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "הוי

  11/11/2013 1429
 • העלייה לרגל

  Site Team

  העלייה לרגל באיסלאם היא הביקור בכעבה ובהר ערפאת וכמה אתרים קבועים בזמנים קבועים, כמו כל מצוות-היסוד, גם מצוות

  10/05/2014 1953
 • החיוביות

  Site Team

  ההלכה האסלאמית היא חיובית מטבעה, ולא סגורה על עצמה, ולא רחוקה מהסביבה שלה בחברות האנושיות. ההלכה האסלאמית לא

  05/02/2014 1448
הידיעה אללהIt's a beautiful day