סלחנות האיסלאם בתחום ההלכה

Site Team

 

האימונה מהווה את עמוד התיווך והיסוד של דת האיסלאם,  כיוון שאין דת ללא הלכה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "אללה לא יסלח אם יצרפו לו שותף, אך על דברים קלים מזה יסלח לאשר יחפוץ. כל המצרף שותף לאללה בודה שקר נפשע עד מאוד" (סורת הנשים: 48). 

 

 

צורות  מסלחנות האיסלאם בתחום באימונה    

1 – אחת צורות הסלחנות של האיסלאם בתחום ההלכה האיסלאמית היא שעשה אותה לברורה ולא עשה אותה מעורפלת שכל  אדם יכול  להבין  אותה הן  הבורים והמלומדים והן הזקנים והקטנים, כיוון שהאיסלאם קורא להאמין באללה יתעלה ללא שותף וללא מתווך בגלל שהאימונה זו.


2-אחת צורות סלחנות האיסלאם בתחום ההלכה היא שציווה את המוסלמים להאמין דרך השליחים הקודמים והספרים שכבר הורדו עליהם מעם אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " השליח מאמין באשר הורד אליו ממרומים מעם ריבונו, וכן גם המאמינים. הכל מאמינים באללה ובמלאכיו ובספריו ובשליחיו ואומרים, לא נפלה איש משליחיו. הם אומרים, נשמע ונעשה: מייחלים אנו למחילתך, ריבוננו, ובסוף כולם לשוב אליך." (סורת הפרה: 285).


3- האיסלאם אינו כופה על אף אחד להאמין בדת האיסלאם על ידי הכוח או בכפייה, אלללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "איו מקנים דת בכפייה, וכבר התברר ההבדל בין הבינה לבין המדוחים. כל הכופר בשיקוצים ומאמין באללה יזכה להיאחז ביתד איתנה אשר לא תיעקר. אללה קשוב ויודע" (סורת  הפרה: 256). אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אליו חפץ ריבונך, היו מאמינים כל שוכני הארץ גם יחד. וכי תוכל אתה לכפות על האנשים להיות מאמינים" (סורת יונה:99). האימונה באיסלאם מבוססת על הבחירה ולא על הכפייה כיוון שדת האיסלאם מאמינה בחירותו של האדם לקבל או לסרב להאמין בדת זו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  אמור, האמת היא מעם ריבונכם. החפץ יאמין, והחפץ יכפור. הכינונו לבני העוולה אש אשר תסגור עליהם כאוהל, ואם ישוועו למשקה, ישקום רק מים  לוהטים כנחושת רותחת הצולה את הפנים. מה רע הוא המשקה, ומה רע להינפש שם!" (סורת המערה: 29).

 


4- אחת צורות סלחנות האיסלאם בתחום ההלכה היא שעשה את האימונה של האדם תלוייה בכוונתו ובמעשיו הנסתרות של האדם ולא במעשים הגלויים, כיוון שהדברים הנסתרים האלה הם עניין שבין האדם לאלוהיו שאף אחד לא יכול להכיר אותם, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום ציווה למוסלמים שלא לפסוק על הכוונות של האנשים, אוסאמה בן זיד ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום שלח אותו בראש חטיבה, הוא מספר כי עקב אחרי אחד הכופרים, וכשהתקרב ממנו האיש אמר : "אין אלוה מבלעדי אללה, אוסמה הרג אותו דבר שהעיק על לבי, לאחר מכן הלכתי לנביא מוחמד עליו השלום וספרתי לו על הדבר הזה, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: הוא הגיד שאין אלוה מבלעדי אללה ואתה  הרגתה אותו? אמרתי לנביא: הוא אמר את זה רק מתוך פחד ממוות, אז, הנביא מוחמד עליו השלום אמר לו : האם ראית את לבו כדי לדעת שאמר את זה רק מתוך פחד ממוות או לא, הנביא חזר על המשפט הזה מספר פעמים עד שהצטערתי שלא קיבל את האיסלאם רק באותו יום.

 


5- אחת צורות סלחנות האיסלאם בתחום ההלכה היא שהתיר לוותר על חלק ממצוות והתחייבויות דתיות במקרה של כפייה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " רק הכופרים באללה לאחר שהאימינו בו, ולא אלה שנכפה עליהם בעוד לבם בוטח באמונה – רק הפותחים את לבם לכפירה, עליהם תישפך חמת אללה,  וצפוי להם עונש כבד." (סורת הדבורה: 106). דוגמה לכך, מה שקרה לעמר בן יאסר ירצהו אללה כאשר עונה על ידי הכופרים כדי לקלל את הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום ולדבר בטוב על האלילים שלהם, לאחר מכן הוא הלך לנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום כדי לספר לו על זה, הנביא מוחמד עליו השלום אמר לו: מה קרה, הוא אמר לנביא: הוי נביא אללה הוא הרע!, הם לא שחררו אותי עד שקללתי אותך ודברתי בצורה טובה על האלילים שלהם, הנביא מוחמד אמר לו איך אתה מרגיש בלבך, הוא אמר " לבי מרגיש שלום באמונה", הנביא מוחמד עליו השלום אמר לו :" אם הם יעשו את זה שוב, תעשה את זה שוב". האיסלאם התיר לוותר על חלק ממצוות והתחייבויות דתיות במקרה של כפייה ועינוי פיזי כמו הענוי של בלאל בן רבאח על ידי הכופרים, עבד אללה בן מסעוד ירצהו אללה סיפר כי שישנם שבעה אנשים אשר הכריזו על התאסלמותם בתחילת שליחותו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הם הנביא מוחמד עליו השלום  אבו בכר , עמאר ואמו סומיה , סוהייב , בילאל ואל מקדאד. ישנם שני אנשים בהם  אשר לא עינו על ידי הכופרים הם הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אשר עמו אבו טאלב הגן עליו, והשני הוא אבו בכר חברו של הנביא מוחמד עליו השלום שהשבט שלו הגנו עליו מפני עינוי הכופרים, שאר שבעת האנשים נתקלו בעינויים ויסורים על ידי הכופרים עד שביטאו את מה שנדרש מהם חוץ  מבילאל שסירב לציית להם, לכן הם לקחו אותו והשאירו אותו לקטנים שגררו אותו ברחובות העיר מכה בעודו אומר (אחד, אחד).

 


6- אחת צורות סלחנות האיסלאם בתחום ההלכה היא ששחרר את הנפש האנושית מעבודת כל דבר זולת אללה יתעלה, דבר נובע מהאימונה שבלבו של האדם המוסלמי שאינו פוחד משום דבר מלבד אללה ישתבח שמו ויתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " הם לקחו להם אלים אחרים זולתו, אשר דבר לא יבראו והם  עצמם נבראו, ואין לאל ידם להעביר צרה מעל עצמם או להביא לעצמם תועלת, ואינם יכולים להמית או להחיות, או להקים לתחייה" (סורת הפורקאן: 3). באיסלאם אללה לבדו הוא אשר יכול להזיק או להטיב לאדם , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אם יביא אללה עליך צרה, איש מלבדו לא יכול לסלקה, ואם ירצה להטיב עמך לא יכול איש לעצור את ברכתו. הוא יעניקה לאשר יחפוץ מבין עבדיו, והוא הסולח והרחום" (סורת יונה:107). האיסלאם השווה בין כל האנשים בנוגע לסוגייה זו אפילו הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  אמור, אין לאל ידי להביא תועלת לעצמי או להעביר רעה אשר ירצה אללה. אליו ידעתי את הנסתר, הייתי מרבה טובה לעצמי ונמנע מכל  רע. אין  אני אלא מזהיר ומבשר לאנשים על אשר יאמינו" (סורת ממרום  החומה: 188 ).


7- אחת צורות סלחנות האיסלאם בתחום ההלכה היא שהמוסלמים מאמינים שאללה מצווה עליהם להתייחס לכל האנשים באופן שווה, ללא קשר לדתם, צבע עור , מין או שכבה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה מצווה לנהוג ביושר ולגמול חסד ולתת לקרוב המשפחה הנזקק, והוא אוסר על התועבה ועל המגונה ועל הרשעה. הוא דורש זאת מכם למען תיזכרו" (סורת  הדבורה: 90). האיסלאם מצווה על המוסלמים לנהוג ביושר עם כל האנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " אל תקרבו אל רכוש היתום כי אם בהגינות, עד שיגיע לפרקו, מדדו את מלוא המידה ושמרו על מאזני צדק. לא נטיל על נפש לשאת יותר מכפי יכולתה. וכחורצכם דין, עשו צדק, גם אם יהיה זה נגד קרוב משפחה. היו נאמינים לאשר התחייבתם לאללה. אלה הדברים שציווה אתכם למען תיזכרו." (סורת המקנה:152). האיסלאם ציווה על המוסלמים לנהוג ביושר הן במצב שביעת הרצון והן במצב השנאה עם המוסלמים ובלתי מוסלמים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, קיימו את חובתכם לאללה והעידו עדות אמת, ואל תגרום לכם טונתכם לאנשים לנהוג באי-צדק. נהגו בצדק, כי אין קרוב מזה ליראת שמים, והיו יראים את אללה, כי אללה מכיר את מעשיכם לפני ולפנים" (סורת השולחן:8).


8- אחת צורות סלחנות האיסלאם בתחום האימונה היא שהמוסלמים מאמינים שאללה כיבד את כל האנשים ללא קשר לדתם, צבעי עור, מינים ומעמדות שלהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " האדרנו את כבודם של בני האדם, ונשאונו אותם על פני היבשת והים, ופרנסנו אותם במיטב הדברים, ורוממנו אותם מעוד מעל רבים מן היצורים שבראנו" (סורת המסע הלילי:70). גאבר בן עבד אללה ירצהם אללה סיפר כי הלוויה עברה עלינו, הנביא מוחמד עליו השלום קם להלוויה הזו, אמרנו לנביא עליו השלום: הוי נביא אללה, זו הלוויתו של אדם יהודי, הנביא מוחמד עליו השלום אמר: כשאתם רואים הלוויה קומו לכבדה, האם אין הוא נפש?!".

Previous article Next article

Related Articles with סלחנות האיסלאם בתחום ההלכה

הידיעה אללהIt's a beautiful day