עדות שכלית

Site Team
Article translated to : العربية English

 

עדות שכלית

אחד מנהיגי האינטלקטואלים הקתולים שנקרא לו בשם האנז לאחר שלמד את הקוראן הקדוש הביע את דעתו אודות מחקרו בקוראן הקדוש, האנז  מחשיב את דעתו לגבי הכנסייה הקתולית מזו תקופה ארוכה, לאחר שהנאז סיים את מחקרו אודות הקוראן הקדוש הוא סיכם את המסקנות שלו במשפט אחד " אללה ישתבח שמו ויתעלה פנה בדבריו אל האנושות רק דרך איש אחד הוא מוחמד (עליו בירכת אללה ושלום), העדות הזאת אינה העדות הראשונה של איש בלתי מוסלמי בעניין הזה אלא שנחשבת לפעם הראשונה של אחד ההוגים המובילים בכנסייה הקתולית עצמה.

 

 

אני לא חושב שהאפיפיור תומך בדעה הזאת, אלא שדעתו של הוגה הדעות הזה נחשבת  לדעת בעלת השפעה גדולה בהגנה על מעמדה של דת האיסלאם.

אנו צריכים לברך את הדעת הזאת, כיוון שהדעה הזו מתמודדת עם העובדה שאי אפשר להתעלם ממנה, העבודה הזו קובעת כי שהקוראן הקדוש הוא דבריו של אללה ישתבח שמו ויתעלה, המעיד שנזכר קודם לכן מעיד על מיצוי כל הדרכים והאמצעים להתעלם מהקוראן הקדוש.

Related Articles with עדות שכלית

 • הקריאה לתפילה (האזאן)

  Site Team

  הקריאה לתפילה  "האזאן" היא בתור הכרזה על חול הזמן של התפילה, וגם בתור עדות על איסלמם של האנשים באזור שבו

  30/09/2013 1925
 • היסודות של האיסלאם

  Site Team

  מצוות העדות (להעיד שאין אלוה מבלעדי אללה ומוחמד הוא שליח אללה). האדם המוסלמי חייב להצהיר על דבקתו בשני

  08/05/2014 1518
 • העדות של האישה

  Site Team

  העדות של האישה אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "הוי המאמינים, בעשותכם זה עסקאות באשראי לזמן קצוב, ויכתוב

  22/05/2014 1731
הידיעה אללהIt's a beautiful day