על צליבת ישוע !


Site Team

 

על צליבת ישוע  !

אני לא קראתי על סוגיה טרדנית ללא סיבה מקובלת על הדעת יותר מסוגית הצליבה והגאולה, ההכוחה הברורה לטרדנות של הסוגיה הזאת היא מה שנזכר בקוראן הקדוש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " הבאנו בקוראן הזה שלל משלים לאנשים, ואולם האדם, יותר מכל דרכו להתנצח" (סורת המערה:54). אני עדיין זוכר את הסיפור של הכומר הגרמני שביקר אותי במשרד שלי, הכומר הגרמני הזה דיבר אלי אודות הסוגיה הזאת, אני אמרתי לו בעודי צוחק: אתה רואה את הבגד הלבן הזה שאני לבוש? מה אתה חושב במקרה שטיפת דיו נפלה על הבגד הזה ואתה כבסת את הבגד שלך האם הטיפה הזו תתעלם? הוא אמר: לא, אז אני אמרתי לו :למה החטא שלי נמחל בעוד שאדם אחר הוא אשר התנצל?

כאשר אני עושה חטא כלשהו הן גדול או קטן, אז אני האחראי על החטא הזו, אני אשר מרגיש בחרטה, אני אשר דואג לחטאים שאני עושה ולאחר מכן אני חוזר בתשובה לאללה ומבקש מחילה מאללה על החטאים שלי.

אלא שהעולם טועה והאלוה הורג את בנו כמחילה על החטא, אז הדבר הזה אינו מקובל על הדעת בכלל..!!!, זה נחשב לתחילת המיתוס, בסופו של המיתוס אנו צריכים לדעת: ההורג וההרוג??

הנוצרים אומרים: כי אלוהים "הבן" נצלב, אלא שהם אומרים גם כי האב והבן ורוח הקודש הם בתור דבר. אם נכונים הדברים האלה הרי שההורג הוא אותו ההרוג!! זה הפירוש של מה שאמר אחד האינטלקטואלים הזרים שאמר " התמצית של הנצרות כי אלוהים הרג את אלוהים לרצות את אלוהים..!!".

Related Articles with על צליבת ישוע !

 • הנביא ישוע עליו השלום

  Site Team

  הקוראן הקדוש שבח את הנביא ישוע עליו השלום ותיאר אותו בתכונות אשר מעידות על מעמדו אצל אללה יתעלה , אללה ישתבח שמו

  28/08/2014 2504
 • הנביא ישוע עליו השלום דחה את הפוליתאיזם

  Site Team

  הקוראן הקדוש הבהיר לנו כי כל הנביאים והשליחים נשלחו כדי להפיץ את אימונת הייחוד, הנביא ישוע עליו השלום בא כדי לאשר

  01/09/2014 2471
 • תיאור של הנביא ישוע

  Site Team

  הקוראן הקדוש הבהיר את התיאורים של הנביא ישוע עליו השלום אשר מעידות על מעמדו הנכבד אצל אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו

  30/08/2014 2264
הידיעה אללהIt's a beautiful day