עצות של אחווה


Site Team

קורא יקר, תדע שלאחר שתאמין בדת האיסלאם, אללה יתעלה יסלח לך את כל החטאים לפני האיסלאם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " והם אשר לא יתפללו לאל אחר זולת אללה, ולא יהרגו את הנפש אשר אסר אללה, בלתי אם במשפט צדק, ולא ינאפו – העושה זאת יבוא על עונשו,*וביום תחיית המתים יוכפל עונשו, ולנצח ישאנו בחרפה   *ואולם בעלי התשובה והמאמינים והעושים מעשה טוב, להם ימיר אללה את עוונותיהם במעשים טובים, כי אללה סולח ורחום".(סורת הפורקאן: 70-68).


אללה יתעלה מכפיל את שכרם של האנשים מבעלי הספר כאשר מאמינים באיסלאם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אלה אשר נתנו להם את הספר לפניו, מאמינים בו,* וכאשר קוראים אותו בפניהם, יגידו, אנו מאמינים בו. הוא האמת שבאה מעם ריבוננו, וכבר לפניו היינו מתמסרים,* כל אלה יקבלו את שכרם פעמיים על כי עמדו בעוז רוח. הם משלמים טובה תחת רעה, ומוציאים ממון מאשר פרנסנו אותם" (סורת סיפור המעשה:54-52).

 


הבשורה השנייה. אללה מוחל לו את כל העוונות והחטאים שלו, שעשה לפני שנכנס לאסלאם. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "האסלאם הורס את כל מה שהיה לפניו..." (מסופר ע”י מוסלם) .

 


אחי היקר, דע לך כי כל האנשים אשר התאסלמו נתקלו בהתנגדות ופגיעה מהאנשים הקרובים אליהם, לכן אתה צריך להתאזר בסבלנות ולדעת כי זה בתור עמידה במבחן מעם אללה כדי לטהר אותך מהחטאים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הסבורים האנשים כי יונח להם להגיד, האמנו, ולא יעמידום בנסיון?* הרי כבר ניסינו את אשר היו לפניהם, ואללה ידוע ידע מי הם דוברי האמת וידע מי הם המכזבים" (סורת העכביש:3-2).

 


מוסעב בן סעד בן מאלכ, סיפר מפי אביו: אמרתי: הוי, שליח אללה. איזה אנשים מועמדים למבחנים יותר קשים? אמר: "הנביאים, אחריהם הדומים להם, ואחריהם הדומים להם. כל בן אדם מועמד למבחן לפי האמונה שלו. אם האמונה שלו חזקה, הועמד למבחן קשה, ואם אמנותו חלשה, יועמד למבחן על פי אמונתו. מבחנים לא עוזבים את העבד עד שיצעד על האדמה בלי שום עוון. (על פי סחיח בן חבאן) .

 


השקיע את כל מאמץ כדי להפיץ את השליחות של האיסלאם ולהכיר את החשדות של אויבי האיסלאם עד כדי כך שתוכל להגיב בצורה נכונה על חשדות אללה, אתה חייב לנהוג בדרך הסלחנות וההתנצחות בדרכי נועם עם האנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "קרא אל נתיב ריבונך בחוכמה ובדברי מוסר נאים, והתנצח עמם בדרכי נועם. ריבונך מיטיב לדעת מי תעה מנתיבו, והוא מיטיב לדעת מי הם ישרי הדרך "(סורת הדבורה:125).


שמור על קשרי משפחה טובים, ועם הקרובים שאינם מוסלמים, אסמא בת אבו בכר ירציה אללה סיפרה " אמא שלי באה אליי במהלך חייו של הנביא עליו בירכה ושלום, אז היתה לא מוסלמיה, אני שאלתי את הנביא  :" האם אני יכולה להתייחס אליה בחביבות, הנביא מוחמד עליו השלום  אמר: כן. " (מסופר על ידי אלבוח'ארי).


הקפיד להתחבר עם חברים טובים שעוזרים לך להמשיל בדרך הישרה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " התחברות עם חבר טוב נדמה להתחברות למוכר בושם שיתן לך קצת בושם או שתרכוש ממנו, או לכל הפחות תוכל להריח ריח נעיםממנו, אלא שההתחברות לחבר רע נמדה להתחברות לנפח שעלול לשרוף את הבגדים שלך או לפחות מריח ריח רע" (בוח'ארי).

 


אתה תראה הרבה מוסלמים שאנים מקימים את המצוות של דת האיסלאם, אז אתה חייב לדעת כי השטן מנסה להסית אותם ולהטעות את בני האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " בראנו אתכם ואחר צרנו אתכם בצלם, ואחר אמרנו למלאכים, השתחוו לאדם. הם השתחוו, ורק אבליס לא היה במשתווים,* אמר (אללה), מה מנע בעדך מלהשתחוות כאשר ציוויתיך? אמר, טוב אני ממנו: בראת אותי מאש ואילו אותו בראת מטין.* אמר, אם כך, רד מכאן, כי לא הותר לך להיות כאן בן שחץ. צא, כי במושפלים הנך!* אמר (אבליס), תן לי ארכה עד היום אשר בו ייעורו המתים.* אמר (אללה) בזאת ניתנת לך ארכה.* אמר, כשם שגרמת לי להיות בסוטים, כך אשב אני לארוב להם על אורח המישרים המוליך אליך,* ואז אבוא עליהם מלפנים ומאחור ומימין ומשמאל, ואתה תמצא כי מרביתם לא יכירו טובה.* אמר (אללה), צא מכאן ארור ומנודה, ואני אמלא את גיהינום בנוהים אחריך, אתה והם יחדיו." (סורת ממרום החומה:18-11).

 


קורא יקר, הקפיד להתפלל לאללה שידריך אותך למעשים הטובים למען החיים אחרי המוות ולהתמיד בנו מאמינים בדת זו עד שנפגש אותו ביום תחיית המתים.

 

 

Previous article

Related Articles with עצות של אחווה

 • הדבש

  Site Team

  הדבש הדבש מהווה דוגמה אחרת לדברים שכמה אנשים אולי חושבים למצוא אותה ב" ספר ישן " שמטפל בענייני

  01/09/2010 3943
 • החיוך בפני האנשים

  Site Team

  ג'אבר בן עבד אללה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו השלום אמר: " אחד ממעשי החסד הוא לפגוש אחיך בחיוך ולעזור

  24/10/2013 1769
 • הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה (סולח ומכיר טו

  Site Team

  הפסוקים שבהם נזכר שמו של אללה (סולח ומכיר טובה) הסולח: זה אחד השמות היפות של אללה ישתבח שמו ויתעלה, משמעות

  17/02/2011 2867
הידיעה אללהIt's a beautiful day