פיזיולוגיה

Site Team

פיזיולוגיה

לפנים לדעת,איך איברי הגוף ניזונים בפעולת העיכול,קודם צריך לדעת,שלפני 1400 שנים,פסוק אחד בקוראן תיאר את הרכב החלב.כדי להבין את הפסוק הזה ,לאור המושג הנ ''ל,חשוב לדעת את

הריאקציות הכימיות שמתרחשות במעיים .ריאקציות אלה מוציאותמהאוכל את החומרים שעוברים בזרם הדם בצורה מסובכת,לפעמים זהנעשה דרך הכבד,לפי טבעם הכימי של החומרים .והדם מעביר חומריםאלה ,שכוללים את הבלוטות השדיים- שממנה החלה מורכב ,לשאר

איברי הגוף.במילים פשוטות :חלק מחומרי המעיים נכנסים לכלי הדם שנמצאיםבגדרי המיעיים,ומשם,היא עוברת ,עם זרם הדם,לשאר איברי הגוף.יש להבין מושג זה היטב,כדי שנוכל להבין את משמעותם של הפסוקיםהבאים:

 

במקנה צפוּן לקח לכם :מתוככי הדם והפֶּרֶש שבקרביו נשקה אתכםחלב צח ועָרב לחך השותים" הַדְּב וֹרָה -النحل 66

 

 

במִקנה צפוּן לכם לקח:נַשקֶה אתכם מאשר בבטנו,ותמצאו בו תועלתרבה,וממנו תאכלו"הַמַּאֲמִ ינִ ים-المؤمنون 21

 

תיאורו של הרכב בת היענה בקוראן ,מתאים עם תגליותיה שלהפיזיולוגיה המודרנית

Previous article Next article

Related Articles with פיזיולוגיה