פיזיקה

Site Team

-פיזיקה -
* מציאת גופים יותר דקים מהאטום:

בעבר,שלטה תיאוריה מפורסמת וידועה בשם"התאוריה
האטומית".תיאוריה זו מקורה יווני ,דווקה,הומצאה על ידי איש בשם לפני 2300 שנים . " Democritus "דימוקראטיס ואלה שבאו אחריו ,הניחו שהאטום הוא , " Democritus "דימוקראטיס החלק הכי קטן בחומר,גם הערבים האמינו בכך.


אבל במאה העשרים,נתגלתה ,ע''י המדע, העובדה שגם האטום עלול להיחלק לחלקים.


לפני 1400 שנים,הנחה זו לא הייתה מקובלת על הערבים,והאטום היה החלק הכי קטן שלא עלה על הדעת שגם הוא אפשר לחלק .אבל פסוק אחד בקוראן התנגד להנחה זו:

"והכופרים אמרו,שעת הדין לא תבוא עלינו.אֱמ ור,אמנם כן,חי ריבּוני יודע הנסתר.היא תבוא עליכם.דבר לא ייחָבא ממנו,ויהי משקלו כגרגיר ,לא בשמים ולא בארץ,ואין דבר קטן מזה ולא גדול מזה אשר לא נרשם בספר ברור" שְבָא -سبأ 3 (1)

פסוק זה רומז שאללה ,האחד ו היחיד,יודע כל דבר ,גם הגלוי וגם הנסתר,כולל דברים יותר קטנים או יותר גדולים מהאטום.הפסוק כבר רומז בגלוי שאפשר למצוא דבר יותר קטן מהאטום,וזוהי בדיוק העובדה שנתגלתה לאחרונה על ידי המדע המודרני.

------------------------------
1-אותה משמעות גם אפשר למצוא בפסוק 61 בשורת יוניס

Previous article Next article

Related Articles with פיזיקה

הידיעה אללהIt's a beautiful day