קדמוני הערבים הפלו את האנשים לפי מעמדם

Site Team

הערבים גם הם לפני האיסלאם חשבו שהם האנשים השלמים מבין כל הגזעים, וחשבו כי האחרים שכינו אותם " עג'מים" פחותי ערך, וטענו שהם עמים שפלים, אולם הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר להם את הטעות שלהם, הוא אמר : "אל יגיד אחד מכם אני טוב מינוס בן מת

Previous article Next article

Related Articles with קדמוני הערבים הפלו את האנשים לפי מעמדם

הידיעה אללהIt's a beautiful day