קיום התפילה


Site Team

התפילה היא אבן היסוד של דת האיסלאם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " התפילה היא אבן היסוד של האיסלאם".


1-  קיום התפילה מוביל לשלווה רוחנית ואושר בשל שהתפילה היא קשר בין אללה יתעלה לבין עבדין.


2- התפילה מובילה לביטחון הלב, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " נתחבבתי לנשים ולבושם, ומצאתי את קורת רוחי בתפילה " (אלמוסתדרכ).


3- התפילה מונעת את התועבה והמעשים המגונים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " השמע את הספר אשר נגלה לך וקיים וקיים את התפילה, כי התפילה מונעת תועבה וכל דבר מגונה. הזכרת שם אללה היא המעשה הגדול מכל, ואללה יודע את אשר תעשו" (סורת העכביש:45).


4- התפילה מחזקת את הקשרים בין המוסלמים אשר נפגשים מדי יום במסגד, התפילה מסירה את כל ההבדלים החברתיים על רקע שהמוסלמים עומדים בשורה אחת זה לצד זה במהלך התפילה ללא כל קשר למעמד החברתי וגזע כיוון שכולם שווים בפני אללה יתעלה.


           המוסלמים מתפללים חמש תפילות ביום ובליליה, הגברים מתפללים במסגד בעוד שהנשים מתפללות בבית.

 

 

התפלה

מס.רכעות

 הזמנים

הסונה

1

ד'הר (צהריים)

4 רכעות

מהרגע בו השמש באמצע השמים ומתחילה תנועתה מערבה ועד הרגע בו העצם וצילו שווים באורכם.

4 רכעות לפני התפילה ו2 אחריה

2

עצר (מנחה)

4 רכעות

מתום תפילת אלד'הר,כלומר, ברגע שהעצם והצל שווים באורכם ועד שאורך הצל הוא כפליים מאורך העצם.

אין

3

מע'רב (ערב)

3רכעות

מעת שקיעת השמש ועד מועד סוף היום (רגע קצר מאוד )

2 רכעות אחרי התפילה

4

אל-עשאא' (לילה)

4 רכעות

מחשיכה מוחלטת ועד תום אשמורת ראשונה של הלילה..

2 רכעות אחרי התפילה

5

פג'ר (השחר)

2 רכעות

מעלות השחר ועד לזריחת השמש

2 רעכות לפני התפילה

 

Previous article Next article

Related Articles with קיום התפילה

 • הסובלנות של האיסלאם בקיום התפילה

  Site Team

  התפילה באיסלאם היא קשר בין המאמין לבין אללה ישתבח שמו ויתעלה, האדם המוסלמי מתפלל לבקש סליחה ומחילה מעם אללה

  08/12/2013 1679
 • הסונה הקבועה

  Site Team

  הסונה הקבועה ( السنن الرواتب) בדרך כלל אנו לא מקיים את התפילות שלנו בצורה מושלמת בגלל כמה חטאים קלים כגון אי קיום

  01/10/2013 1765
 • התפילה

  Site Team

  התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם

  08/05/2014 124
הידיעה אללהIt's a beautiful day