קריאות הוגי הדעות במערב לריבוי נשים

Site Team

בחלק הבא נצביע על כמה אמירות של הוגי הדעות המערביים אשר קוראים לריבוי הנשים בחברות שלהם ורואים בו הפתרון היחיד של הבעיות המתפשטים בחברות שלהם.


הפילוסוף הצרפתי "גוסטב לובון" אומר בספרו  "סיפור התרבות": ריבוי נשים מאפשר לחברה להפחית את המשבר החברתי ומונעת את הבעיה של הפילגשות ומטהר את החברה מילדים לא חוקיים ".


"אני בסאנט" אומרת בספרה "הדתות המתפשטות בהודו": " קראתי בתנ"ך שהחבר הכי קרוב לאלוהים ואשר פועל לפי רוצונו היה נשוי ליותר מאישה אחת,  יתר על כן, הברית החדשה לא אסרה את ריבוי הנשים על הגברים אלא שאסרה אותו על הכוהנים והמשרתים בכנסייה, גם ספרי דת הודיים התירו את ריבוי הנשים, אלא שהם מאשימים את האיסלאם אשר הגביל את ריבוי הנשים בארבע בנות זוג, משום שקל לאדם לעקוב אחרי הפגמים באמונות אחרות, אלא שהם אינם מעיזים להתנגד לזונות המתפשטות בחברות המערב, ממבט בוחן ונקוב על החברה המערבית יתברר כי רק כמה אנשים טהורים וישרים הם אשר מכבדים  את מערכות היחסים בחיי הנישואין ואינם מקיימים יחסי מין מחוץ לנישואים, ריבוי הנשים בחברה האיסלמית נועד לשמור על הכבוד של האישה, ריבוי נשים באיסלאם הוא טוב יותר מהזנות המתפשטת  בחברה המערבית שמתירה לגבר לקיים יחסי מין עם פילגשות וחברות במטרה למלא את יצר המין  באופן זמני  ללא כל התחשבות  לרגשות , הצרכים וכבודן של הנשים, לכן אל תאפשרו לאדם הנוצרי להאשים את המוסלמי בדברים אשר מתירים בחברה שלהם.".

Previous article Next article

Related Articles with קריאות הוגי הדעות במערב לריבוי נשים

 • ריבוי נשים באסלאם

  Site Team

  ריבוי הנשים או נישואים ליותר מאישה אחת הוא מנהג עתיק באיסלאם וגם בדתות הקודמות הנשכר בתורה ובברית החדשה, 

  20/05/2014 2029
 • הקדמה

  Site Team

  תודות לאללה ששלח את מוחמד מבשר ומזהיר, וקורא אל הדרך של אללה באישורו, והוא מנורה מאירה, והוא העדיף את החברים שלו

  29/03/2014 146
 • רוברט קרין

  Site Team

    רוברט קרין ד"ר רוברט קרין היה היועץ של הנשיא האמריקי ניקסון. בשנת 1959 רוברט קיבל תואר שלישי

  21/02/2010 2686
הידיעה אללהIt's a beautiful day