רחיצת הטהרה חובה במקרים הבאים:

Site Team

1)יציאת הזרע של גברים או נוזלי האישה במקרים של הזדווגות, חלומות ארטיים או משהו דומה.

3) לאחר הפסקת ווסת של הנשים.

4) בעקבות דימום שלאחר לידה.

Related Articles with רחיצת הטהרה חובה במקרים הבאים: