ריבוי נשים באסלאם

Site Team

ריבוי הנשים או נישואים ליותר מאישה אחת הוא מנהג עתיק באיסלאם וגם בדתות הקודמות הנשכר בתורה ובברית החדשה,  נביאים רבים לפני שליחותו של הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אשר התנשאו פעמים רבות, הנביא אברהם עליו השלום היה נשוי עם שתי נשים, הנביא יעקב היה נשוי עם ארבע נשים בעוד שהנביא שלומו היה נשוי עם הרבה נשים, סוגית ריבוי הנשים אינה סוגיה הקשורה לדת האיסלאם לבדו, אלא שהדבר הזה מתפשט בהרבה דתות ותרבותיות לאורך ההיסטוריה.

Previous article Next article

Related Articles with ריבוי נשים באסלאם

 • קריאות הוגי הדעות במערב לריבוי נשים

  Site Team

  בחלק הבא נצביע על כמה אמירות של הוגי הדעות המערביים אשר קוראים לריבוי הנשים בחברות שלהם ורואים בו הפתרון היחיד של

  21/05/2014 1672
 • האם ריבוי הנשים קיים בחברות מודרניות?

  Site Team

  ריבוי הנשים קיים בכל החברות המודרניות, אלא שבחברות הלא מוסלמיות מתרחש מחוץ לנישואים בצורה של מאהבות וחברות, יחסים

  21/05/2014 1679
 • הקדמה

  Site Team

  תודות לאללה ששלח את מוחמד מבשר ומזהיר, וקורא אל הדרך של אללה באישורו, והוא מנורה מאירה, והוא העדיף את החברים שלו

  29/03/2014 146
הידיעה אללהIt's a beautiful day