רציונליות


Site Team

אסלאם הוא דת שמכבדת את השכל, והמחשבה. רוב הטקסט הקוראני קורא להפעיל את השכל, ולעודד אותו לחשוב, ולעיין. "הלא חושבים, הלא יודעים, הלא מהרהרים, הלא רואים.... וכו'. אללה מסר: ﴿إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون " (الجاثية 3-5) "בשמיים ובארץ צפונים אותות למאמינים. ובבריאתכם וביצורים אשר יפיץ אללה צפונים אותות לאנשים הנכונים להשתכנע. בחילוף הלילה והיום ובפרנסה אשר שולח אללה משמים, אשר יחיה בה ארץ שנשמה, ובכיוון משב הרוחות, צפונים אותות למשכילים להבין. (הכורעת ברך 3-5)

 

האסלאם קבע תחומי הפעלת השכל והמחשבה. הפעלה זו צריכה להיות רק במה שאפשר להרגיש אותו, ויש בו תועלת. אבל, עניינים נסתרים (עניינים נסתרים רק אללה יודע אותם. יש חלק מהם שהוא מגלה לשליחיו והם מעבירים אל האנשים), שאי אפשר להרגישם, אין מקום להפעיל בהם את השכל. הפעלת השכל בהם נחשבת לבזבוז מאמץ בדבר שאין בו תועלת. בן אדם לא יוכל לדעת את זה אלא דרך השליחים שאללה שולח אותם והם מוסרים לאנשים. אללה מסר: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدا﴾ الجن 26 "הוא ידע הנסתר ולא יגלה לאיש נסתורותיו" (השדים 26).

 

הוראות האסלאם כל שכל שפוי, וכל מחשבה טובה וצודקת מעידים על נכונותן, ושהוראות אלה טובות לאנושות. ההוראות והאיסורים של האסלאם מעידים כולם על כך שהם צודקים ללא עוול. הוראות אלה לא ציוו לעשות דבר אלא ויש בו רק טוב. ולא אסרו דבר אל ויש בו רע מוחלט, יותר גדול מהטוב שיש בו. דבר זה לא נסתר מעיני מי שקרא את הקוראן, והחדית' (דברי הנביא מוחמד הנכונים) בעיון רב.

Previous article Next article

Related Articles with רציונליות

הידיעה אללהIt's a beautiful day