שמירת השכל

Site Team

השכל לפי האיסלאם הוא מקום הנטל והאחריות לכן אסר האיסלאם את כל מה שיכול להשפיע עליו הן בשתיית יין או התמכרות לסמים. האיסלאם מגדיר את היין – ודומיו- כאם כל רעה בגלל הסכנות החמורות הנובעות מהתמכרות, לכן הורה להלקות את המכורים כדי לשמור על השכל ישר וער, אותו דבר חל גם על הרעיונות המעוותים הקוראים לשחיתות ולחטאים, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב " מגונים היין, ההימור והפסלים הם טמאה מעבודת השטן, תתרחקו מהם כדי להצליח, השטן רוצה לזרוע ביניכם איבה ושנאה על ידי יין והימור כדי להרחיק אותכם מעבודת אללה ומהתפילה, הלוואי ותפסיקו" (סורת השולחן:90-91).


וכדי לחסלם באופן סופי אסר האיסלאם את יצורם, את הפצתם, וההשתכרות מהם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " היין קולל על כל צדדי השימוש והמשתמשים בו והם עשרה: היין עצמו, הממצה את היין, המבקש למצות, המוכר, הקונה, הנושא אליו, המשתכר ממנו, השותה והמקנה" (סונן אבן מאגה).

Previous article Next article

Related Articles with שמירת השכל

 • רציונליות

  Site Team

  אסלאם הוא דת שמכבדת את השכל, והמחשבה. רוב הטקסט הקוראני קורא להפעיל את השכל, ולעודד אותו לחשוב, ולעיין. "הלא

  02/02/2014 1355
 • אלח'ולע באיסלאם

  Site Team

   אם חיי המשפחה אינם בנויים על הרמוניה ועל הבנה, חיבה ויחס טוב הם נהפכים למקור של יגון ושל תסכול, עם זאת אמר

  17/12/2013 1842
 • טיפול נבון בבעיות בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום התרגל לטפל בבעיות בנות הזוג שלו לפי פסקי ההלכה שהשביעו את רצונן כי הוא דיבר אליהן בשפת

  26/01/2014 1647
הידיעה אללהIt's a beautiful day