שקול הדעת

Site Team

 

שקול הדעת

 

אללה הוא שקול דעת, וזה הוא אחד השמות היפים שלו.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " לא יהיה עוון עליכם אם תשמיעו דברי חיזור באוזני הנשים, או תהגו זאת בלבכם. אללה יודע כי תהגו בהן. ואולם אל תאמרו להן דברים שהצנעה יפה להם, כי אם רק דברים של דרך ארץ. ואל לכם להחליט לבוא בברית הנישואין בטרם יפוג פרק הזמן כמצוות הספר, ודעו כי אללה יודע את הצפון בנפשותיכם, על כן הישמרו מפניו ודעו כי אללה סולח ושקול דעת" (סורת הפרה: 235).

אללה ישתבח שמו ויתעלה הוא אשר העניק לעבדיו את הברכות הן גלויות והן נסתרות למרות החטאים והעבירות הרבים שלהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה נותן להם צ'אנס כדי לחזור בתשובה.

אללה ישתבח שמו ויתעלה נותן שהות לכופרים כדי לחזור בתשובה, אם אללה ישתבח שמו ויתעלה דן הכופרים והמשחיתים על החטאים והעבירות שלהם ואם ירצה אללה לא משאיר כל יצור על פני האדמה, אלא שאללה ישתבח שמו ויתעלה דוחה את דינם ליום הדין מכוון שהוא שקול דעת. אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אילו היה אללה דן את האנשים לכף חובה בעוון פועלם, לא היה משאיר כל יצור על פני האדמה. ואולם אללה דוחה את דינם לזמן קצוב, ובהגיע זמנם, הנה אללה מבחין בברואיו." (סורת היוצר: 45). אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם כן בקוראן הקדוש: " אילו היה אללה דן את האנשים לכף חובה כי היו בני עוולה, לא היה מותיר על פני האדמה כל יצור, ואולם הוא דוחה את דינם לזמן קצוב, ובהגיע זמנם, לא יוכלו לדחותו אף בשעה, ולא להקדימו."  (סורת הדבורה:61).

Related Articles with שקול הדעת

 • ישוב הדעת והמתינות

  Site Team

  עבד אללה בן עבאס ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר לאשג עבד אלקאיס: " יש בך שתי תכונות אללה

  02/11/2013 1564
 • הנשגב

  Site Team

    הנשגב הנשגב הוא אחד השמות היפים של אללה ישתבח שמו. אללה אומר בספרו הנשגב: " אללה – אין

  25/10/2011 1001
 • על צליבת ישוע !

  Site Team

    על צליבת ישוע  ! אני לא קראתי על סוגיה טרדנית ללא סיבה מקובלת על הדעת יותר מסוגית הצליבה

  27/06/2012 1610
הידיעה אללהIt's a beautiful day