תיאור התפילה

Site Team

1- המוסלמי חייב לבצע טהרה שלפני התפילה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, בקומכם להתפלל, רחצו את הפנים ואת ידיכם עד המרפקים, ונגבו את ראשיכם (ורחצו) את רגליכם עד הקרסוליים, ואם נטמאתם, היטהרו. ואם חולים אתם, או נוסעים בדרך, או שבים מעשיית הצרכים, או ממגע עם אישה, ואינכם מוצאים מים, בקשו לכם חול נקי והעבירוהו על פניכם ועל ידיכם. אין אללה רוצה להעיק עליכם, רק לטהר אתכם יחפוץ, ולהשלים חסדו עליכם, למען תכירו טובה" (סורת השולחן:6).


2- לפנות לכוון "קיבלה" שהוא הכיוון למסגד הכעבה בעודך מביע את הכוונה להתפלל בלב מלבי להגיד את זה באופן מילולי.


3- להגיד " אלָלהוּ אכְּבַּאר"  אללה גדול בעודך מביט במקום ההשתחוות ומרים את הידים שלך בגובה של האוזניים.


4-        האדם צריך לשים את הידיים על החזה שלו בעודו מניח את ידו הימנית על היד השמאלית ולדלקם את תפילת הפתיחה (סובחנאק אללהומא וא ביחמדיקא, תבארק איסמוקא ותעלא ג'דוקא וא לא אילאה ר'אירוק) השבח וההילול לאללה הנעלה מכל חסרון או פגם שאין אלוה מבלעדיו, לאחר מכן, להגיד (אעוּד'וּבִּילָלהִי מִן אֵ שַאִייטַאן אֵ רַאגִ'ים) אני מבקש מחסה אצל אללה מפני השטן הנפשע. לאחר מכן, לקרוא את סורת אלפאתחה (סורת הפתיחה) ולהגיד (אמין) בקול רם בתפילות, אחר כך, קורא סורה קצרה מהקוראן הקדוש.

 


5-  לאחר סיום הקריאה, אומרים " אלָלהוּ אכְּבַּאר" וכורעים במצב שהידיים על הברכיים והגב ישר ואומרים "סוּבּחַאן רַאבּיי אל-עַאדִ'ים" ישתבח ריבוני העצום שלוש פעמים.


6-        להרים את הראש ממצב הכריעה בעודך מרים את הידיים בגובה האוזניים שלך ואומר "סמיע אלָלהו לִימן חַאמִידה" אללה שומע למי שמכיר תודה בין אם היה האדם מתפלל לבדו או מוביל אחרים בתפילה.  המוסלמי צריך להגיד "ראבּאנא ולַקא אֵל חַאמְד" השבח לאללה, הן מתפלל לבדו או מוביל אחרים בתפילה.


7-        לאחר שחזרתי באופן מלא למצב עמידה, השתחווה בעודך אומר "אלָלהוּ אכְּבַּאר" אללה גדול באופן שהאף והמצח נוגעים באדמה, כפות הידיים והמרפקים מונחים גם על האדמה ואומר" "סוּבּחַאן רַאבּי אֵל אעַאלַא" ישתבח ריבוני העליון שלוש פעמים.


8 – להרים את הראש שלך בעודך אומר "אלָלהוּ אכְּבַּאר" אללה גדול ולא תרים את הידים שלך ולשבת על העקבים או לשבת על רגל שמאלית עם הידיים מונחות מעל הברכיים ואומרים "ראבּי אֵר'פֵרְלִי וַא אֵרְחַאמְנִי" "הוי אללה, תסלח לי את החטאים שלי" שלוש פעמים.

9-        להגיד "אלָלהוּ אכְּבַּאר" אללה גדול ולהשתחוות שוב ואמור "סוּבּחַאן רַאבּי אֵל אעַאלַא" ישתבח ריבוני הנעלה שלוש פעמים.


10- להגיד "אלָלהוּ אכְּבַּאר" אללה גדול ולחזור למצב העמידה בעודך נשען על הברכיים שלך כדי לקיים את הרכעה השנייה באופן שנזכר לעיל.


11- אם התפילה היתה משולבת משתי רכעות כגון תפילת השחר ותפילת יום שישי ותפילת החג, המתפלל יושב לאחר ההשתחות השנייה של הרכעה השנייה ואמור "אתַחִיאַתוּ לאללה ואְ-סָלַאוַּאת וַּא אְטַאִיבַּאת לִילָלאהִי ,אסָלַאמוּ עַלֵיִקַא אַיוּהַא אְנַאבִּיא וָּרַאחְמַאתוּ לָלהִי וּבַּרַאכַּאתוּ, אסָלַאמוּ עלֵיִנַא וָּעַלא עִיבַּאד אַלָלה אְ-צַ'אלִיחִין, אַשְהֵאדוּ אַנא לַא אִילַאה אִילא אָללה וָּאשְהֵאדוּ אַנא מוּחַמָד רָסוּל אָללה, אַלָלהוּם צַ'אלִי עָלַא מוּחַמַד וּעלא אהָלִ מוּחָמַד קָמַא צ'אלַאיִתַא עָלַא אִבְּרַאהִים וּעָלַא אהָלִיִ אִבְּרַאהִים אִנָאקַא חַאמִידַוּן מַאגִ'יד וּא בּארֵק עָלַא מוּחָמַד וַּאָלִי מוּחָמַד קָמַא בָּארַאקַאת עָלַא אִבְּרַאהִים וַאלִי אִבְּרַאהִים פִל עָאלַאמִין אִנָאקַא חַאמִידַוּן מַאגִ'יד." הברכות, התפילות וכל הטוב הן רק למען אללה, השלום עליך הנביא ורחמי אללה וברכתו, השלום עלינו ועל עבדי אללה הישרים, אני מעיד כי אין אלוה מבלעדי אללה וכי מוחמד הוא שליח אללה, אללה, שלח את רחמיך על מוחמד ובני דורותיו כמו ששלחת רחמיך על אברהם ובני דורותיו, כי אתה הראוי לשבח ותהילה, וברך את מוחמד ובני דורותיו כמו שבירכת את אברהם ובני דורותיו בעולמים כי אתה הראוי לשבח ותהילה ",  גם להגיד  "אַלָלהוּמַא אִינִי אַעוּד'וּ בִּיקַא מִן עַאדַ'אבְּ אְ-נַאר וַּא מִן עַאדַ'אבְּ אֵל קַ'אבֵּר וַּא מִן שַארִ פִיתְנַאתְ אֵל מוּחַאייַה וּל מָמַת וַּא מִן שַארִ פִיתְנַאתְ אֵל מַאסִיח אֵל דָאגַ'אל" אללה, אבקש בך מחסה מן עונש האש ומייסורי הקבר ומקשיי מבחני החיים והמוות ומרוע מבחן נוכלותו של משיח השקר".


 12- להפנות את הפנים שלך לצד הימני ואומר "אסאלאמו עאליקום וא ראחמתו אללה " השלום עליכם ורחמי אללה וברכתו, ולאחר מכן להפנות את פניך לצד שמאל ואומר "אסאלאמו עאליקום וא ראחמתו אללה" השלום עליכם ורחמי אללה וברכתו.

 


13- ביחס לתפילה מורכבת משלושה או ארבע רכעות כגון תפילת צוהריים ותפילת ערב, המתפלל מקיים שתי רכעות ולאחר מכן ישוב לאחר הרכעה השנייה כדי להגיד " אתַחִיאַתוּ אְ סָלַאוַּאת וַּא אְטַאִיבַּאת לִילָלאהִי ,אסָלַאמוּ עַלֵיִקַא אַיוּהַא אְ נַאבִּיא וָּרַאחְמַאתוּ לָלהִי וּבַּרַאכַּאתוּ, אסָלַאמוּ עלֵיִנַא וָּעַלא עִיבַּאד אַלָלה אְ צַ 'אלִיחִין, אַשְהֵאדוּ אַנא לַא אִילַא הַאִיל אָללה וָּאשְהֵאדוּ אַנא מוּחַמָד רָסוּל אָללה", אחרי כך, הוא צריך לקום ולהתפלל הרכעה השלישת או הרכעה הרביעית בנוגע לתפילות המורכבות מארבע רכעות ויסיים את התפילה כמו שנזכר לעיל.

 

Previous article Next article

Related Articles with תיאור התפילה

 • התפילה

  Site Team

  התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם

  08/05/2014 124
 • התפילה בין האזאן לבין תחילת התפילה

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו כי התפילה לאללה בעת שבין הקריאה לתפילה לבין תחילתה הוא עת של קבלת התפילה,

  07/10/2013 1929
 • התפילה בצבור

  Site Team

   אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי איש עיוור בא  לנביא מוחמד  עליו ברכה ושלום ואמר " הוי שליח אללה, אין

  30/09/2013 1571
הידיעה אללהIt's a beautiful day