תכונותיו של אדם עליו השלום


Site Team

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר לנו את התכונות של אדם עליו השלום כאשר אמר "אללה ברא את אדם הראשון עליו השלום בעוד שהגובה שלו היה ששים זרועות, ואמר לו: לך ותברך אותם מלאכים ותקשיב איך הם מברכים אותך, זו היא ברכת השלום של הצאצאים שלך, אז הוא הלך ואמר (אלסלאם עליכם) והם השיבו (ועליכם אלסלאם ורחמת אללה וברכתו), בני האדם יכנסו לגן עדן בתכונותיו של אדם עליו השלום, והגובה של בני האדם ימשיך לרדת עד היום הזה" (בוכרי).

Previous article Next article

Related Articles with תכונותיו של אדם עליו השלום

 • הסיבה לשינויים בין בני האדם

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר לנו את הסיבה של השינויים בצבע, אופי או טבע בין הצאצאים של אדם עליו השלום כאשר

  30/04/2014 1834
 • הנביא עליו השלום משעשע את בנות הזוג

  Site Team

  כדי לשוות את האווירה המשפחתית, אופי של אושר ושל שמחה ניצל הנביא מוחמד עליו השלום כל הזדמנות ניתנת כדי לסלק את

  14/01/2014 1949
 • ספרי הקודש

  Site Team

  אללה נתן ספרים לשליחיו ונביאיו כדי שימסרו את התוכן שלהם לעמים שלהם. בספרים הללו נמצאות המילים של אללה. כל זה על

  08/01/2020 292
הידיעה אללהIt's a beautiful day