דוגמאות מהאמונה באללה (4-1)


Site Team

מהאמונה באללה, ישנה הוודאות המוחלטת שאללה הוא הריבון היחיד לכל דבר ואין ריבון מלבדו. אללה אמר בקוראן, בפרק 78 פסוק 37 

ריבון השמיים והארץ וכל אשר ביניהם, הרחמן

והוא אכן בורא כל הברואים. גם כן אמר אללה בפרק 32 פסוק 4:

אללה הוא אשר ברא את השמיים ואת הארץ ואת אשר ביניהם

והוא הבעלים היחידי לכל היקום וכל מה שבתוכו ואין לו שותף. אללה אמר בפרק 14 פסוק 2: "אללה, אשר לו כל מה שבשמיים ומה שבארץ". והוא המסדיר את ענייני כל הבריות. אללה אמר בפרק 7 , פסוק 54 : "אכן, שלו היא הבריאה, ובידו כל דבר. יתברך אללה, ריבון העולמים".

בידי אללה להועיל או להזיק, לתת או למנוע, בידיו החיים והמוות. הוא המפרנס את כל היקום, את כל מי ומה שבתוכו.

אללה אמר בפרק 11 פסוק 6:

אללה דואג לכלכלתו של כל יצור עלי אדמות, והוא יודע את מקום מנוחתו ומקום אכסונו, הכל נרשם בספר ברור

אללה הוא המפעיל האבסולוטי האמיתי ביקום/ אין בורא, ואין מפרנס, ואין בעלים, ואין מארגן לכל היקום ולכל מה שיש בתוכו מלבד אללה, ואין שותף לו. אללה אמר בפרק 3 פסוקים 26-27 :

אמור! אללה, אדון המלכות, בכוחך לתת את המלוכה לכל אשר תרצה, ולקחת את המלוכה מכל אשר תרצה. ולהאדיר את אשר תרצה ולהשפיל את אשר תרצה. בידך כל הטוב ואת הכל יכול. אתה מבליע את הלילה בתוך היום,ומבליע את היום בתוך הלילה, ומוציא את החי מהמת ומוציא את המת מהחי, ומכלכל ללא חשבון את כל אשר תרצה

Previous article Next article

Related Articles with דוגמאות מהאמונה באללה (4-1)

 • דוגמאות מהאמונה באללה (4-2)

  Site Team

  מהאמונה באללה גם הוודאות המוחלטת בכך שאללה לבדו הוא זה שצריכים כולם לעבוד, בכל דרך, בכל אופן, ואין עוד מלבדו, בשום

  25/11/2019 521
 • דוגמאות מהאמונה באללה (4-4)

  Site Team

  היקום הרחב הזה, וכל מה שהוא כולל, שמשות, ירחים, כוכבים, מים, חיות, הכל מורכב מאטומים, והכל נמצא בהרמוניה ובארגון

  03/12/2019 465
 • התועולות של האימונה באללה

  Site Team

  1-  מימוש ויישום משפט הייחוד באופן מלא משחרר את האדם מעבודת העבדים לעבודתו של אללה יתעלה לבדו, אללה ישתבח שמו

  05/06/2014 1822
הידיעה אללהIt's a beautiful day