שוחר האמת - עדיין לא הכרת אותו؟


Site Team

שוחר האמת - עדיין לא הכרת אותו؟ 

אל תדאג !! רבים הם אשר לא הצליחו להכיר את אללה בקלות, כי הדרך להכיר את אללה אינה תמיד פרושה בוורדים. הנביא מוחמד עליו ברכת אללה ושלום אומר כי הדרך לגן עדן מלאה קשיים .... גם הדרך להכיר את אללה לפעמים היא מלאה קשיים.

במאמר הזה אנחנו מלווים צעיר אמגושי שנולד למשפחה אמגושית בארץ הפרסים במאה השישית, משפחה זו עבדה את האש והצעיר היה הוא האחראי על הספקת האש בדלק ובעצי הסקה כדי תישאר לנצח .

הצעיר יצא באחד הימים להסתכל על הגנים של אביו שהיה ראש הכפר ... בדרכו תהה הצעיר במדבר ובחיפוש לדרך החזרה ראה כניסייה ובה היו כמה נוצרים מתפללים לאללה, זו היתה הפעם הראשונה בה יראה הצעיר אנשים עובדים לאלוה אחר מבלעדי האש שהוא ובני משפחתו עובדים .

הצעיר הסקרן נכנס לכנסייה ושאל את האנשים הנוצרים על הדת שלהם שחש שהיא דת האמת, הוא ידע שחכמי דת זו חיים בסוריה ולבנון .... הוא החליט לנסוע להם כדי ללמוד את הדת הזו .

בבית סיפר הצעיר לאביו שחשש על בנו וגם על האלוה שלו (האש) הוא כלא אותו באחד החדרים בבית ומינה עליו שומר ואחרי כמה חודשים הצליח הצעיר לברוח מהשומר ולנסוע לסוריה שם דיבר עם הכומר וסיפר לו שהוא רוצה להיות נוצרי וביקש ממנו להישאר איתו בכניסייה, לפני מותו המליץ הכומר לצעיר ללכת לכומר שני ולהישאר עימו בכנסייה ... הצעיר הלך לו ושהה עם הכומר הזה שהמליץ לצעיר לחפש בארץ חגאז על נביא שיופיע בימים הקרובים שם ויקרא לאנשים לעבוד אלוה אחד ויחיד .

זו היתה נקודת התפנית בחייו של הצעיר ... ויצא הצעיר לחפש את הנביא החדש ... הצעיר נפגש עם שיירה ששכנעה אותו כי היא נוסעת לחג'אז עד שמכר להם הפרה שלו כמחיר להסיע אותו למקום שבו יופיע הנביא החדש .... הם לקחו את הפרה וכלאו אותו עד שמכרוהו כעבד לסוחר מיהודי ית'רב . הסוחר לקח אותו לארצו בית'רב שאליה עלה הנביא מוחמד עליו השלום והברכה אחרי כמה שנים והצליח הצעיר הזה בסופו של הדבר להיפגש עם הנביא החדש ולהתאסלם ולמצוא את האלוה שאחריו חיפש לשנים רבות .

זה היה סלמאן אל-פארסי שנחשב למשל של אמת על הצורך לחפש ולהכיר את אללה ולציית להוראותיו ... קורא יקר אם אתה עדיין לא הכרת את אללה, לך בדרכו של סלמאן, נסה לחפש, ולהשתדל למצוא את אללה .

Previous article Next article

Related Articles with שוחר האמת - עדיין לא הכרת אותו؟

 • בריותיו מעידים על קיומו

  Site Team

  בריותיו מעידים על קיומו הדבר המציין ביותר את קיומו של אללה הוא היצורים שהוא יצר והיטב בבריאתם, ואת החסד שהעניק

  08/12/2009 22962
 • לידתו של ישוע

  Site Team

  הקוראן הקדוש הבהיר לנו את הנס של בריאתו של ישוע עליו השלום וכי אללה העלה אותו מעל כל המעשים הנתעבים והאשמותם של

  28/08/2014 2128
 • אם אתה רוצה להכיר אותו ... דפוק על הדלת

  Site Team

  יש דרכים רבות העוזרים לאדם לדעת ולהכיר כל הדברים והתופעות הבלתי טבעיות בסביבתו, לפי התנאים של כל דבר יכול האדם להכיר ולזהות אותו .

  08/12/2009 31277
הידיעה אללהIt's a beautiful day