• מובן העבדות

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  עבודת הבורא: היא העבדות כמובן וכאמת. אתה עבד ועובד את אללה, על כן המשמעת של העבד למעבידו היא עבדות. על דרך משל, אם

  09/03/2013 928
 • עבודת אללה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  כבר הראינו בפרק הקודם כי הנביא מוחמד צווה עלינו שנאמין ב: 1-  אללה לבדו אין שותף לו. 2- במלאכים של אללה 3-

  09/03/2013 1257
 • האמת של " אין אלוה מבלעדי אללה"

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  זו היא המשמעת של "אין אלוה מבלעדי אללה". בוא נגלה את האמת של המלה הזאת. כל מה שנודע לנו על חיי האדם מאז קודם וכל

  09/03/2013 917
 • האמת של האימונה ביום הדין

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  ידעת בדבר האימונה ביום הדין, הצורך בה, והתועלת שלה לאדם, עכשיו אנחנו מראים לך בקיצור, כי האימונה אשר הראה לנו

  07/03/2013 971
 • הצום

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  הצום הוא הבסיס השני של האיסלאם. איך לך לדעת מה הוא הצום? את השעור שתזכור בו את התפילה חמש פעמים ביום ובלילה, תזכר

  07/03/2013 1050
 • התפילה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  היסוד הראשון ביסודות האיסלאם הוא התפילה. התפילה היינה שתשחזר בלשונך ומעשיך, את כל אשר האמנת בו, חמש פעמים בליל

  07/03/2013 1261
 • הצדקה (הזכאת)

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  היסוד השלישי מיסודות האיסלאם הוא הצדקה (הזכאת). אללה הטיל על כל אחד מהמוסלמים שימלא חובת הצדקה כאשר תעבור שנה שלמה

  07/03/2013 937
 • ההגנה על האיסלאם

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  ההטלה האחרונה של אללה על עבדיו היא ההגנה על האיסלאם. ההגנה הזאת ואם היא לא מיסודות האיסלאם, אך היא הטל חשוב מהטלי

  06/03/2013 880
 • העלייה לרגל למכה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  היסוד הרביעי מיסודות האיסלאם היא העליה לרגל למכה, זה הוטל באיסלאם אך ורק על אלה מעשירי המוסלמים היכולים לעלות

  06/03/2013 900