• סיכום

  Site Team

  ולבסוף, אנו מבקשים מאללה ישתבח שמו ויתעלה  ללמד אותנו מה שאנחנו לא יודעים וליהנות איתנו במה שידענו. אכן, אללה

  06/11/2013 3871
 • המחילה

  Site Team

  בקשת המחילה מאללה ישתבח שמו ויתעלה מוחקת את החטאים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " המוציאים ממון הן

  06/11/2013 3732
 • צניעות וביישנות

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום תיאר את הצניעות כחלק מהאימונה, האימונה מונעת את האדם המוסלמי מלעשות המעשים האסורים,

  06/11/2013 3880
 • בקשת הרשות

  Site Team

  צניעת המבט ובקשת הרשות לפני הכניסה מורישה אדיבות בלב ובנפש ומביאים את רצונו של אללה ישתבח ויתעלה בעוד שאי צניעת

  05/11/2013 2878
 • חיג'אב (הצעיף )

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה על האישה המוסלמיה לחבוש את הצעיף כדי להגן על הכבוד שלה, ולקדם את צניעת המבט ולהגן על

  05/11/2013 3054
 • צניעות המבט

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר : "אמור למאמינים כי יצניעו את מבטם וישמרו על תומת ערוותם, כי בזאת תרבה טוהרתם: אללה מכיר

  05/11/2013 3142
 • הקשרים המשפחתיים

  Site Team

  אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר "אללה ברא את כל היצורים וכאשר סיים את הבריאה

  04/11/2013 2950
 • ההתיחסות הטובה להורים

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה עשה את האהבה של הילדים שלנו בלבבותנו, לכן, אנו לא מוצאים הרבה פסוקים בקוראן הקדוש אשר מניעים

  04/11/2013 3103
 • גמילות חסד להורים

  Site Team

   אנחנו צריכים להיות רחומים עם כל דבר אפילו בבעלי חיים. אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום

  04/11/2013 3131
הידיעה אללהIt's a beautiful day