• היצור הראשון בעולם המוחשי

  Site Team

  כל עוד והידע של האדם וההבנה שלו מוגבלים בעולם המוחשי שבו חיים בני האדם, אז אין צורך להבין את העולם הבלתי נראה למעט

  27/04/2014 1835
 • האתגר של הקוראן

  Site Team

  הקוראן הקדוש מאתגר את כל האנשים, שיבראו יצור חי, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  הוי האנשים, הנה

  27/04/2014 1395
 • נטית הטבע האנושי

  Site Team

  הטבע האנושי של האדם נוטה להכיר בנוכחותו של בורא שיצר אותם וברא  את היקום שהם חיים בו זה מה שהמדענים מכנים "

  27/04/2014 1542
 • השלמות היצירה ביקום

  Site Team

  הבריאה המשולמת של היקום וכוכבי הלכת והכוכבים אשר נוסעים בחלל במישור קבוע שכל נטייה מהמישור זו עלולה להביא לאסון,

  26/04/2014 1750
 • ההוכחות לקיומו של אללה יתעלה

  Site Team

  המסקנה של הטבע אנושי הטהור: האדם בעל הטבע האנושי הנקי וההבנה הברורה מודע לכך, ללא צל של ספק כי כל דבר בעולם הזה

  26/04/2014 1632
 • הוכחות קיומו של אללה יתעלה

  Site Team

  כל הדברים הקיימים  ביקום נחשבים להוכחה ניצחת על קיומו של אללה הבורא שיצר את כל הבריאה, בעלי השכל והנטייה

  26/04/2014 1707
 • מי הוא אללה?

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" הוא הרשאון והוא האחרון, הוא הנגלה והוא הנסתר: כל דבר הוא יודע." (סורת

  24/04/2014 1890
 • האימונה באללה

  Site Team

  האימונה בקיומו של אללה יתעלה כאלוה אחד, היא הבסיס של האימונה האיסלאמית והיסוד של האימונה בשאר עמודי התווך של

  24/04/2014 1822
 • הקדמה

  Site Team

  השבח לאללה שאמר בספרו הנשגב " בן אדם, מה הדיחך מעל ריבונך הנכבד,* אשר בראך ועיצבך ואיזן אבריך* והרכיבך בכל דמות

  24/04/2014 184
הידיעה אללהIt's a beautiful day