• זכותה של האישה בשוויון וצדק

  Site Team

  האיסלאם ציווה על המוסלמים להתנהג בצדק ושיוויון עם בתי הזוג שלהם בקמרה שנישאו ליותר מאישה אחת, זה כולל השוויון

  18/05/2014 1680
 • המוהר

  Site Team

  המוהר הוא זכותה של כל כלה בעת הנישואין שהאיסלאם ציווה את הגבר לשלם לאישה לפני הנישואים, המוהר הוא זכות של בת הזוג

  18/05/2014 1621
 • הזכויות של האישה כבת זוג באיסלאם

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אחד מאותותיו הוא שצר לכם נשים כעצם מעצמכם למען תדבקו בהן, והשכין ביניכם

  18/05/2014 1918
 • הזכות של האישה בבחירת בן הזוג

  Site Team

  האיסלאם כיבד את דעתה של האישה בבחירת בן הזוג עד כדי כך שעשה את הסכמתה של האישה בנישואים לאחד התנאים החשובים

  17/05/2014 1699
 • הזכות בטיפול בידלים

  Site Team

  האיסלאם חייב את המוסלמים לדאוג לטפוח וחינוך הילדים שלהם הן הזכרים והן הנקבות, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר "

  17/05/2014 1862
 • זכות האישה באיסלאם כבת

  Site Team

  הזכות בחיים, אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו בקוראן הקדוש על החשיבות של השמירה על הילדים  הן הזכרים והן

  17/05/2014 1716
 • זכויות האישה באסלאם

  Site Team

  לאחר שסקרנו את הזכויות של האישה, ואת מעמדה בחברות השונות לפני התגלות האיסלאם, בואו נסקר את הזכויות של האישה

  15/05/2014 5130
 • מעמד האישה בחברה הנוצרית הקדמונית

  Site Team

  אבות הכניסייה הנוצרים בימי בינים הגזימו הרבה כשחשבו שהאישה היא המקור של החטאים, והאסונות אשר קרו לאנושות, לכן נחשב

  15/05/2014 2476
 • מעמד האישה בחברה היהודית הקדמונית

  Site Team

  האישה ביהדות היא מקור החטא, כפי שנכתב בספרי קודש שלהם, שתיארו אותה בתחילה של החטאים, והפיתוי לאנשים. מעמד האישה

  15/05/2014 1704
הידיעה אללהIt's a beautiful day