• התועלות של האימונה במלאכים

  Site Team

  )-         אנו לומדים להכיר את  הפאר, היכולת וגדולתו של אללה יתעלה, הפאר

  07/06/2014 1567
 • האימונה במלאכים

  Site Team

  האימונה במלאכים היא להאמין בקיום המלאכים של אללה יתעלה, אללה יתעלה ברא את המלאכים למען עבדותו ולבצע את רצונו

  05/06/2014 121
 • התועולות של האימונה באללה

  Site Team

  1-  מימוש ויישום משפט הייחוד באופן מלא משחרר את האדם מעבודת העבדים לעבודתו של אללה יתעלה לבדו, אללה ישתבח שמו

  05/06/2014 1495
 • משפט הייחוד מחייב לעשות את הבא

  Site Team

  1-        ייחוד אללה מחייב להאמין כל דבר שעובדים אותו מלבד אללה הוא בטל, וכי אין

  05/06/2014 128
 • המשמעות של ייחוד אללה

  Site Team

  זהו המשפט של היחוד של אללה, בשל תפיסה זו אללה ברא את היצירה וברא גם את האש וגן העדן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר

  04/06/2014 1570
 • כיצד מאמינים בדת האסלאם?

  Site Team

  הכניסה לדת האיסלאם והאימונה בה לא מחייבת טקסים דתיים ספציפיים או מנהגים שאחד צריך לבצע הן במקמות ספציפיים והן מול

  04/06/2014 1911
 • הקדמה

  Site Team

    תודות הן לאללה, והתפילה והשלום על מוחמד שליחו של אללה, ועל צאצאיו וחבריו. ראשית, אני רוצה לברך אותך בכנות

  04/06/2014 141
הידיעה אללהIt's a beautiful day