• תיאור של הנביא ישוע

  Site Team

  הקוראן הקדוש הבהיר את התיאורים של הנביא ישוע עליו השלום אשר מעידות על מעמדו הנכבד אצל אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו

  30/08/2014 1567
 • נבואתו של הנביא ישוע

  Site Team

  הקוראן הקדוש הבהיר לנו כי כל הנביאים והשליחים הם צאצאיהם של שני הנביאים נוח ואברהם עליהם השלום, הנביא מוחמד עליו

  30/08/2014 1321
 • הטבע האנושי של ישוע

  Site Team

  הקוראן הקדוש הבהיר לנו כי ישוע בן מרים הוא עבדו של אללה אשר בחר בו כדי להבהיר את שליחותו של אללה יתעלה לבני ישראל

  30/08/2014 1331
 • לידתו של ישוע

  Site Team

  הקוראן הקדוש הבהיר לנו את הנס של בריאתו של ישוע עליו השלום וכי אללה העלה אותו מעל כל המעשים הנתעבים והאשמותם של

  28/08/2014 1474
 • הנביא ישוע עליו השלום

  Site Team

  הקוראן הקדוש שבח את הנביא ישוע עליו השלום ותיאר אותו בתכונות אשר מעידות על מעמדו אצל אללה יתעלה , אללה ישתבח שמו

  28/08/2014 1644
 • מרים עליה השלום

  Site Team

  הקוראן הקדוש שיבח את גברת מרים בתו של עמרם ואמו של הנביא ישוע עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו

  28/08/2014 1682
 • ישוע שליחו של אללה יתעלה - משפחתו של עמרם

  Site Team

  אללה יתעלה המשיך לשלוח את הנביאים והשליחים לאנשים ברציפות החל מהנביא נוח עליו השלום ועד הנביא ישוע עלו השלום שנחשב

  27/08/2014 1530
 • הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום

  Site Team

  הוא אבו אל-קאסם מוחמד בן עבדאללה בן עבד אל-מוטלב מצאצאו של עדנן בנו של הנביא ישמעאל בן אברהם עליהם השלום. אמא שלו

  27/08/2014 1462
 • משה עליו השלום

  Site Team

  הנביא משה עליו השלום דיבר עם אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו דיווח לנו על זה בספרו הנשגב " כאשר בא משה במועד שקבענו,

  27/08/2014 1511