טענות היהודים - טענת היהודים שיש להם זכות הס&


Site Team

Article translated to : العربية

טענות היהודים 1

טענת היהודים שיש להם זכות הסטורית ודתית בפלסטין

הבהרנו לפני כן שבני ישראל היהודים הם צאצאי יעקב עליו השלום שנכנסו לפלסטין לפעם הראשונה עם ישוע בן נון לאחר מותו של הנביא משה עליו השלום במדבר סיני ולאחר שסירבו להילחם בתחילת הדבר.

לפני השתלטות בני ישראל על פלסטין היה ישנם שלושה שבטים שהתיישבו שם, שלושת השבטים האלה הם:

הפיניקיים שהתיישבו בה בשנת 3000 לפני הספירה. הם התישבו באזור הצפוני של הים התיכון. והכנענים: שחיו מדרום לפיניקיים והתישבו באזור המרכזי של פלסטין בשנת 2500  לפנה"ס. השבטים האלה הם מהשבטים הערביים הנודדים מחצי האי הערבי, ולאחר מכן הגיעו קבוצות מהאי כרתים בשנת 1200 לפני הספירה שקראו להםבשם פלסתין. הקבוצות האלה התישבו מבין יפו לעזה על הים התיכון, הכנענים קראו להם בשם פלסטין עד שהפך השם הזה לשם האזור כולו. לפי הספרים של היהודים ומה שנכתב בהסטוריה של האיזור כולו, העמים האלה המשיכו לחיות באזור ונלחמו עם היהודים ובני ישראל במלחמות רבות שהמשיכו לאורך תקופת נוכחותם של היהודים באזור.

מבחינה היסטורית, מתברר שהיהודים לא היו הראשונים שהתיישבו באזור פלסטין אלא שפלשו והשתלטו על חלקים מאזור זה לאחר שהיתה בשליטתם של העמים האלה. מבחינה דתית, אללה יתעלה אמר בקוראן הקדוש על לשונו של הנביא משה עליו השלום: " משה אמר לבני עמו, זכרו את החסד שנטה לכם אללה, בהקימו בכם נביאים ובעשותו אתכם למלכים, ובנותנו לכם את אשר לא נתן לאיש משוכני העולמים. * בני עמי, היכנסו אל הארץ הקדושה אשר כתב לכם אללה, ואל תיסוגו אחור פן תלכו לאבדון " (סורת השלוחן: 20 ). הפרשן אבן יצחק אמר שמשעות המשפט " היכנסו אל הארץ הקדושה אשר כתב לכם אללה" היא הארץ שאללה יתעלה העניק לכם, שיח' אל-סדיי אמר שמשמעות הפסוק הזה היא הארץ שאללה ציווה עליכם.

לפיכך, הפסוק הקוראני שבו אמר אללה יתעלה: " היכנסו אל הארץ הקדושה אשר כתב לכם אללה" אינו מעיד על הרכשת הארץ הזאת להם, בעוד שחלק מהפרשנים רואים שהאץ בתור מתנה להם. אלא שאין רְאיה מוכיחה את זכותם בפלסטין, מכיוון שאללה מעניק לעבדים המאמינים שלו חסדים רבים במקרה של האמונה, אלא שבמקרה של כפירה אין להם כל זכות בחסדים האלה בכלל, כאשר אללה ישתבח שמו ציווה לבני ישראל להיכנס לארץ הזאת סירבו אז אללה יתעלה שלל מהם את הארץ, וכאשר נענו וצייתו לאללה יתעלה העניק להם את הארץ. לכן, הפרשן אבן כת'יר אמר שמשמעות הפסוק היא "הארץ שאללה יתעלה הבטיח לכם על לשונו של ישראל (יעקב) אביכם, והארץ הזו היא נחלת המאמינים.

לפי כך, הארץ הזאת תהיה ברשותם במקרה של אמונתם, אלא שבמקרה של כפירתם אז אין להם כל זכות בארץ הזאת, אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " הכופרים אמרו לשליחים שנשלחו אליהם, הוצא נוציאכם מארצנו אלא אם תשובו אל דתנו. אז גילה להם ריבונם לאמור, הכחד נכחיד את בני העוולה" (סורת אברהם: 13). אללה אומר גם שכול עוד שהיהודים כפרו באללה ובנביאים שלו, אז אין להם כל זכות בארץ הקדושה הזאת, הארץ הזו היא הירושה של העבדים המאמינים כפי שאמר אללה יתעלה בספרו הנשגב: "כבר כתבנו בזבור, לאחר דבר-התוכחה, עבדי הישרים יירשו את הארץ " (סורת הנביאים: 105).

 

Previous article Next article

Related Articles with טענות היהודים - טענת היהודים שיש להם זכות הס&

הידיעה אללהIt's a beautiful day