קריאה להאמין באללה 1


Site Team

קריאה להאמין באללה  1

הקדמה

כולנו יודעים שבכדור הארץ שאנחנו חיים עליו היום, יושבים כמעט שבעה מליארד בני אדם, ובזמנים הקודמים ישבו גם בכדור הארץ מליארדים רבים, וגם בעתיד יחיו גם מליארדי בני אדם עד שיבוא יום הדין .

חוקי הירושה מצביעים על כך כי המספר המדהים זה של אנשים בא מאב אחד ואם אחת דרך פצול הקוד הגנטי המעורבב של שני ההורים וכל אדם שפוי לא יכול לתאר לעצמו  אפשרות השלמת ההשתלשלות המפליאה הזאת של מליארדים מבני אדם במידה מה של מקרה או בזיזות, כי המקרה והבזיזות אינם יכולים להקים מערכת שלמה ומדהימה כמו המערכת של החיים שלנו . וכן

זיהוי הטבע של הדברים לפי החוקים השולטים גם אינו מספיק להבהיר את שאלת ההשתלשלות המפליאה של האנושות .

או להבהיר ההופעות הדומות להם בשאר סוגי הבריות כמו הצמחים ובעלי החיים, כי חוקים אלה צריכים למייסד ושולט אשר שם את היסודים ומפקח על ביצועם .... מי זה אשר שם היסודים האלה ? צמי זה אשר שולט את כל הבריות ? אין אחד מבלעדי האלוה שברא את הכל ישתבח שמו .מכאן בלט הצורך לקרוא לכל בני האדם להאמין באללה, אנחנו מבהירים את זה בשורות הבאות:  

1- התכונות הגנטיות של האדם מעידות על אלוהות ורבונות הבורא

המדע הוכיח כי התכונות הגנטיות של היצורים - כולל האדם – בהם חקלקלים בתוך הגרעין של התא החי שמכונה כרומוזומים, מספר הכרומוזומים  הללו ספציפי לכל סוגי החיים, וכל גירעון במספר זה גורם מיד למותו של העובר, או גורם לפיגור במבנה הפיזי של היצור המשתקף בצורת כמה מומים שעלולים לגרום למוות או לחיות עם כמה מוגבלות פזיוית.

הקוטר הממוצע של התא שבגוף האדם מגיע ל- 0.03 ממ נבנה במידה מסובכת יותר, דבר שמעניק לו כוח וכושר עולה ביותר מזה של המפעלים הגדולים שהקים האדם, ואפילו על כושר המפעלים שחשב האדם להקימם ולא הצליח לעשות, הגרעין של התא החי נחשב לשכל השולט  בכל פעולותיו, יש בגרעין (46) כרומוזומים, (23)זוגות, אחד מהם מיועד לפעולות של רבייה והשאר מיועד למשימות הצמיחה הגופנית, הכרומוזומים מהווים מקום בתוך התא אינו עולה מ 1/500000 ממ. אולם אם רוצים אנחנו לפשוט את הכרומוזומים  האלה האורך שלהם עלול להגיע לשני מטרים ,שמכילים (18,6) בליונים של מוליקולות כימיות המורכבות המסודרות בצורה מדויקת מאוד במידה שכל הפרעה באטום מיוחד עלול לעוות את היצור בעל התא ..!! 

ואם ידענו כי הגוף האנושי כולל בתוכו טרליונים של תאים, אם נפרשו הכרומוזומים של כל התאים בגופו של אדם אחד וסודרו בצפיפות, האורך שלהם עולה בהרבה פעמים על המרחק בין כדור הארץ לבין השמש (נאמד במאה וחמישים מליונים ק"מ בממוצע).

אם נקבל את העובדה כי מלאי עצום של מידע מדויק ומסודר קיים בתוך כל תא בגופו של כל אדם, מידע זה  ניתן למצוא בצורת עשרות או אפילו מאות קילומטרים של מוליקולות כימיות ,המורכבות בבנייה והמסודרות מאוד, דבר שמעניק לכל אחד מבני אדם את הקוד הגנטי שלו שמבדיל בינו לבין שאר האנשים בעולם. הן שחיו ומתו והן שיבואו אחרי אותנו ועד סופו של היקום.

השאלה הנשאלת כאן היא מי שם בגופו של כל אדם  את המידע הרב הזה? ומי סדר את המידע  זה בצורה שמאפיינת לכל אדם? למרות הדמיון במבנה הכימי של החומצה הגרעינית (ד נ א נטול חמצן ) שכותבת את הקוד הגנטי של גופות  בני האדם,דמיון  זה נערך ב 99.9 %, וישאר השוני בחלק קטן מאוד שנערך ב 0.1 %

בלבד... איזה כושר!! איזה ידע או חוכמה שיכול להשיג את זה מלבד  של יכולתו של אללה  הבורא?

2 - יצור האדם והמבנה הפיזי שלו מעידים על אלוהות ורבונות הבורא

זה ביחס לתא אחד בגופו של האדם ,אבל אם ניכנס לפרטי המבנה הפיזי מבחינת ההתמחות של המערכות, איברים, רקמות ותאים רבים אשר פועלים בהרמוניה מפתיעה ושילוב מדהים למען שלומו של גוף האדם, דבר שמשקף את הכושר של אללה הבורא...!!

דבר מפתיע עוד יותר, אם ידענו כי טרליונים של תאים מיוחדים אלה, אשר מאורגנים ברקמות מיוחדות כדי להוות מכשירים ומערכות מחמחות בגופו של כל אדם כולם נבראו משני תאים אחד מהאב (זרע) שאורכו אינו עולה מ – 0.005  מילימטר והשני מהאם (ביצה) שקוטרה לא עולה מ – 0.200  מילימטר, דבר זה מהווה ייצוג מעשי לבוא בליוני בני אדם מאב אחד (שהוא אדם עליו השלום ) ואם אחת שהיא ( חווא ) .

השאלה הנשאלת כאן היא מי זה שברא את זה בדיוק נמרץ ? ואם המקרה ואי האבחנה יכולים לייצר דבר כזה ?

ואם "הטבע" או "אינסטינקת" יכולים לבדם לסדר את הדברים באופן מדויק ?

אם אנו חושבים בבחינה הפסיכולגית של האדם וגם כן ברגשותיו וכישרונותיו, אז אנחנו נופלים במבוכה שאי אפשר לצאת ממנה אלא דרך הכניעה המלאה לאללה הבורא ישתבח שמו.

Previous article Next article

Related Articles with קריאה להאמין באללה 1

 • הקדמה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אין האמונה באללה היא להאמין אך ורק באללה וביצוריו, או להאמין בשמים ובארץ ובמה יש בתוכם, אלא שהאמונה באללה ישתבח

  27/02/2013 283
 • קריאה להאמין באללה 4

  Site Team

  קריאה להאמין באללה  4 האפשרות המתמטיות ביצירת היקום אינן קימות בכלל יצירתו של תא אחד מיד עם האנטרקציה של

  11/01/2010 11236
 • האימונה באללה

  Site Team

  האימונה בקיומו של אללה יתעלה כאלוה אחד, היא הבסיס של האימונה האיסלאמית והיסוד של האימונה בשאר עמודי התווך של

  24/04/2014 1912
הידיעה אללהIt's a beautiful day