קריאה להאמין באללה 2


Site Team

קריאה להאמין באללה  2

היקום מעיד לבורא שלו באלוהות ורבונות

אם חוזרים אנו מהרהורים במבנה הפיזי שלו למידה מה של הירהורים ביקום סביבנו, אנו נמצא כי אנחנו חיים על כדור סלעית שהמשקל שלו נערך בששת אלפים טריליון טון, וחיים על פניו שבעה מיליארד בני אדם ויותר ממיליון וחצי סוגי אורגניזמים (ואם מוסיפים אנחנו את הסוגים הנכחדים, ולפי קצב גלוי המינים החדשים מדי שנה, מספר סוגי החיים הארציים עלול להגיע לחמישה מיליון סוגים, כל סוג מיוצג במיליארדים.

כדור הארץ מוקף במעטפה ימית שהמסה שלה נערך ב (1,4 פליון טון ) ומוקף גם כן במעטפת גז בהרכב כימי קבוע ותוכנות טבעיות מסוימות שנערך המסה שלה ב(51000 פליון טון), מעטפת הגז הזו מפרידה את כדור הארץ מהשמים, ומגינה עליו מהסיכונים הרבים הגלובליים הנשקף להם.

כדור הארץ מסתובב (בזמן היותנו) סבב צירו אל מול השמש ממערב למזרח סבוב אחד מלא במשך 24 שעות, סיבוב זה הוא הגורם לחילופי יום ולילה על פניו באופן קבוע, כדור הארץ מסתובב סביב צירו ומסתובב במסלול קבוע סביב השמש ובמהירות מוגדרת באופן מדויק, עונות השנה נובעות מנטיית ציר כדור הארץ ביחס למישור הסיבוב שלו סביב השמש, דבר שגורם לחילופי ארבע עונות השנה, אביב, קיץ, סתיו וחורף ברצף מדי שנה הנערך ב- 365 ימים של ימינו שהם  12חודשים, הסיבוב של כדור הארץ סביב צירו בתחילת הבריאה היה יותר מהר מהקצב הנוכחי בשישת כיפלים, ולכן היה אורך היום והלילה ביחד פחות מארבע שעות ומספר ימי השנה היה יותר מ 2200 ימים, אללה ישתבח שמו אומר בקוראן: "רבונכם הוא אללה אשר ברא את השמים ואת הארץ בששה ימים ואחר כך ישב על כס הכבוד. הוא עוטה על היום את כסות הלילה החש לבוא בעקבותיו. וברא את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, וכולם כפופים לדברו. אכן, שלו היא הבריאה ובידיו כל דבר. יתברך אללה רבון העולמים " (סורת האעראף : 54 ) .

כל ענייני הארץ מסודרים בדיוק נמרץ, אבל אם סטו הקריטוריונים אלה במלוא נימה לא היה כוכב לכת זה כשר לחיים שאנחנו יודעים, לדוגמה הדיוק של המבנה הפנימי והחיצוני של הארץ מבחינת המסה, גודלו, וממוצע הצפיפות וגם ממוצע המרחק מהשמש והירח, שטח הקרקע והמים, חלוקת הטופוגרפיה של השטח הזה, והרכב המעטפות שלו הסלעית והאווירית והימית, וחלוקת אזורי האקלים והמחזורים הרצופים של הסלעים, המים והחיים, רבוי התופעות שמתרחשות על פניו כגון רעידות האדמה, הרי געש, סופות, הוריקנים, עננים וגשמים. וכן רעמים וברקים, ונפילת מטאורים וכוכבי הלכת ... ועוד. והאיזון הארצי בין פעולות הבנייה הפנימיות לבין פעולות ההרס החיצוניות וגם הגאות והשפל , ליקוי החמה וליקוי הירח ועוד, הכל מתנהל באופן מדויק, דבר שמכחיש את המקרה ואי האבחנה באופן מוחלט...!!

ומעיד לאללה הבורא – ישתבח שמו- ביכולת המוחלטת המפליאה.

כדור הארץ שלנו הוא אחד מקבוצה של אחת עשרה כוכבים  שכל אחד מהם מסתובב בציר מוגדר סביב השמש שלנו ליצור מה שמכונה "מערכת השמש", השמש שלנו הוא אחד מטריליונים כוכבים שמהווים את שביל החלב, ויש גם כן הרבה כוכבים וירחים ושביטים הכפופים לכדור הארץ, כי לכל כוכב יש כוכבים כפופים לו, על בסיס אחידות בניית היקום, הגלקסיה שלנו היא כדור פחוס עם קוטר ממוצע של מאות אלפי שנות אור, כמה מהכוכבים האלה עוברים בשלבי הלידה וילדות, וחלקם נהנים בשלב הנעורים, בגרות וזקנה, וחלקם סובלים תחת כובד הזדקנות ונטייה למוות .

הכוכבים הם תנורים ענקים שבתוכם נוצרים כמעת כל האלמינטים הדרושים לחיים של העולם (מימן וברזל) בתהליך שנקרא בשם "היתוך הגרעיני" ותוצר האנרגיה הדרושה להישרדות היקום, אלא ששאר האלמינטים שהמשקל האטומי שלהם עולה מהמשקל האטומי של הברזל נוצרים בשמים דרך תפיסת גרעיני הברזל, כל זה מתנהל בדייקנות רבה שמעידה לאללה הבורא באלוהיות ובייחוד.

Previous article Next article

Related Articles with קריאה להאמין באללה 2

 • הקדמה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אין האמונה באללה היא להאמין אך ורק באללה וביצוריו, או להאמין בשמים ובארץ ובמה יש בתוכם, אלא שהאמונה באללה ישתבח

  27/02/2013 283
 • קריאה להאמין באללה 4

  Site Team

  קריאה להאמין באללה  4 האפשרות המתמטיות ביצירת היקום אינן קימות בכלל יצירתו של תא אחד מיד עם האנטרקציה של

  11/01/2010 11638
 • האימונה באללה

  Site Team

  האימונה בקיומו של אללה יתעלה כאלוה אחד, היא הבסיס של האימונה האיסלאמית והיסוד של האימונה בשאר עמודי התווך של

  24/04/2014 2171
הידיעה אללהIt's a beautiful day