קריאה להאמין באללה 4


Site Team

Article translated to : العربية Deutsch Italiano 中文

קריאה להאמין באללה  4

האפשרות המתמטיות ביצירת היקום אינן קימות בכלל
יצירתו של תא אחד מיד עם האנטרקציה של קרני השמש עם חומר האדמה לפי דעתם של מדעני תורת ההתפתחות האורגנית  היא דבר מעבר לכל דמיון, הניסוי המעשי הוכיח את חוסר האפשרות של המקרה ליצור אבני הבנייה של התא החי "מולקולות החלבון" אפילו אי אפשר ליצור מולקולה אחת ממולקולות החומצות האמיניות במקרה, המלקולה האחת של חמוצות אמיניות מורכבת בעיקר מחמישת אלמינטים הם פחמן, מימן, חמצן, חנקן וגופרית וניתן להוסיף זרחן .

בחירת האלמינטים אלה במקרה מבין יותר ממאת אלמינטים הידועים לאדם צריכה לחומר כפול מחומר היקום שלנו בזמן שווה לגיל היקום הנאמד ב (13-15מליארד שנות) מוכבל במספר ענק, וזה דבר בלתי אפשרי מבחינה סטטיסטית.
יתר על כן, האטומים במולקולה של חמוצות אמיניות הכוללים  בגופות כל היצורים מתצטברים סביב אטום הפחמן מצד שמאל, אבל כאשר ימות אחד האובייקטים, המולקולות מצטברות סביב אטום הפחמן מצד ימין בשיעורים קבועים באופן שעוזר לקבוע את  זמן הפטירה  על ידי חישוב שיעור הסידור לצד ימין בהשואה לסידור לצד שמאל בחומוצות האמיניות המאוחסנות בכל שארית בגוף היצור החי. הדבר שהביא למבוכה אצל מדעני התא החי והכימיה האורגנית עד היום, תופעה זו מכונה "תופעת שינוי הכיוונים בחומצות אמיניות " .
חומצות אמיניות הם חומרים קשים, שאינם חיים לבד, בקלות נומוסות במים, אם הנחנו כי חומוצות אלה נוצרות מאליהן – וזה בלתי אפשרי- אם נכון דבר זה הרי נמסו במים ואבדו כל עוד לא הופרדו ברגע היווצרותן .
כמו כן, חומוצות אמיניות המתאימות לבניית מלוקולת החלבון  צריכות להיות מסוג מסוים המכונה "הסוג אלפא " בתנאי שאטומים של סוג זה יהיו מסודרים סביב אטומי הפחמן מצד שמאל. גם כן מולקולות האמיניות יסודרו בתוך מולקולת החלבון ומתקשרות זה לזה בקשר מיוחד המכונה"peptide bond" בנוסף לכך, החומצות האמיניות המסוגלות לבנות מולקולות חלבון הן רק עשרים חומצות אמיניות מבין מליון חומצות הידועות לאדם, כל ההגבלות האלה ביחד או בנפרד הופכות את יצור מולקולת חלבון על ידי מקרה בלתי אפשרי .
אם ידענו כי אורך התא החי בגופו של האדם אינו עולה מ (0.03) ומורכב במידה רבה שעולה מהידע המדעי והתכני בהקמת המפעלים, אפילו המפעלים שדמיין האדם ולא הצליח לעשות.
נסתפק כאן להצביע על היכולת של התא החי ליצור מאתיים אלף סוגים מהחלבונים המורכבים בבנייה, האדם אינו יודע יותר ממיליון סוגים, כל סוג הוא סדרה מדויקת בבנייה וסידור של חומוצות אמיניות, אבל לא כל תא יכול לבנות הגוף של היצור החי.

Previous article Next article

Related Articles with קריאה להאמין באללה 4

 • הקדמה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אין האמונה באללה היא להאמין אך ורק באללה וביצוריו, או להאמין בשמים ובארץ ובמה יש בתוכם, אלא שהאמונה באללה ישתבח

  27/02/2013 283
 • האימונה באללה

  Site Team

  האימונה בקיומו של אללה יתעלה כאלוה אחד, היא הבסיס של האימונה האיסלאמית והיסוד של האימונה בשאר עמודי התווך של

  24/04/2014 2171
 • ההוכחות הספרותיות

  Site Team

  ההוכחות הללו הן מה שהגיע אלינו מהספרים הקדושים אשר הוריד אללה אל שליחיו, אשר כולם הגיעו לאותה המסקנה שאללה קיים

  24/11/2019 681
הידיעה אללהIt's a beautiful day