שמו של אללה (אדיר ונאדר כוח)


Site Team

Article translated to : العربية

במאמר הזה אנו מבהירים את משמעות שמו של אללה ישתבח שמו ויתעלה (אדיר ונאדר כוח)

 

אדיר:

הוא אחד השמות היפים של אללה ישתבח שמו ויתעלה, משמעות השם האדיר היא שאללה אינו נזקק לשום דבר בעוד שכל היצורים נזקקים אליו.

 

נֶאדר כוח :

הוא אחד השמות היפים של אללה ישתבח שמו ויתעלה, משמעות השם היא שאללה ישתבח שמו ויתעלה הוא אשר שולט על הכל והמסוגל להדריך את האנשים לטובה, והוא אשר אם ירצה עשה, הוא אשר ברא כל מה שקיים, ואינו זקוק לכל סיוע או עזרה.

 

הפסוק שבו נזכר שמו של אללה (אדיר ונאדר כוח):

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " ואולם הם הכחישו את כל אותותינו, ואנו הכינו בהם כאדיר ונאדר כוח" (סורת הירח:41).

Related Articles with שמו של אללה (אדיר ונאדר כוח)

הידיעה אללהIt's a beautiful day