המבנה והקישוט של השמיים


Site Team

Article translated to : العربية

המבנה והקישוט של השמיים

המבנה והקישוט של השמיים הם אחד הנסים של אללה ביקום. הקוראן הקדוש דיווח לנו על הרבה עובדות קוסמיות שניגלו על ידי המדענים במאה העשרים ואחת... להלן כמה עובדות בעניין בניית השמיים והחומר האפל ועוד ...

רבים הם פסוקי הקוראן הראויים לחשוב עליהם, ורבים הם הנסים שהודיע לנו הקוראן עליהם, נסים אלה מעידים על גדולת הספר הזה, ומעידים שהקוראן אינו סותר את המידע, כי אחרי התגלות הקוראן התנגדו הכופרים לו, והאשימו את הנביא עליו בירכת אללה ושלום בכתיבתו, הכופרים אמרו כי הקוראן הקדוש הוא סיפורי הקדמונים וכי יש אנשים לימדו את הנביא עליו בירכה ושלום איך לכתוב את פסוקי הקוראן .

הקוראן הקדוש מתאר לנו את המצב הזה באומרו על פי הכופרים:
" הם אמרו, אלה סיפורי מעשיות של הקדמונים אשר ביקש כי יירשמו למענו, והם מוקראים לו השכם והערב " ( סורת הפורקאן :5) השאלה הנשאלת כאן היא: איך הגיב הקוראן הקדוש על הכופרים ?

אללה יתעלה ציווה לנביא מוחמד עליו השלום לומר להם: " אמור, הורידו ממרומים היודע כל רז בשמים ובארץ. הוא סולח ורוחם." (סורת הפורקאן :6). אללה ישתבח שמו  אומר לכופרים בפסוק הזה אם ירצו להאמין בכנות הקוראן הקדוש אז הם חייבם ללמוד את סודות היקום, ואם הכופרים הבחינו בהתאמה המלאה בין האותות הקוסמיים לבין הקוראן הקדוש אז יאמינו שהקוראן הקדוש הורד מעם אללה, אללה ישתבח שמו אומר בקוראן: " האם לא יתבוננו בקוראן ? אלמלא מעם אללה, היו מוצאים בו ניגודים למכביר " ( סורת הנשים :82).

אם מצאנו כי הספר הנשגב הזה תואם לידע זאת אומרת שהספר הזה מעם אללה, ואם מצאנו שיש סתירות בספר זה לבין הגלויים המדעיים זאת אומרת שהספר הזה אינו מעם אללה, מכיוון שאללה יתעלה ברא את היקום והוא אשר יודע את הבריות שלו, אללה יתברך ויתעלה לא טועה בכלל בעוד שבני האדם טועים בכתיבתם .

בפסוק אחר, הכופרים הכחישו את התחייה ביום תחיית המתים, והכחישו גם את חזרתם לחיים ביום החשבון ואמרו: "האם לאחר מותנו והיותנו לעפר (נשוב לחיים) לא תיתכן שיבה שכזאת! " (סורת ק:3 ). אללה ישתבח שמו אמר להם " האם לא יביטו בשמים אשר מעליהם, כיצד נטינו ועיטרנו אותם, ואין בהם סדק " ( סורת ק:6 ).

במאה העשרים, המדענים צפו בשטח גדול בשמים ומצאו שיש מספר גדול של גלקסיות הממוקמות ביקום אבל יש חלל ריק בין הגלקסיות האלו, ומצאו שיש אזורים ריקים בשמים שאין בהם כל חומר, גלקסיות, אבק קוסמי או שום דבר אחר, אז חלה סתירה בין הקוראן הקדוש לבין המידע כפי שטענו כמה ספקנים באותה עת, הספקנים אמרו שהקוראן הקדוש אומר: " ואין בהם סדק " והנה אנו מגלים את הסדקים וחורים וזה לפי טענתם דבר סותר את הקוראן הקדוש, ולכן אמרו שהקוראן הקדוש אינו מעם אללה יתעלה .

כשנחשוב באמירה הזו אנו אומרים כי הקוראן תמיד כן מבלי להתחשב בהתפתחות המדע. הקוראן יישאר הוא הבסיס, וזה מה שקרה למעשה לאחר התפתחות המדע החילו המדענים להבחין שתנועת הגלקסיות ביקום לא תואמת לחשבונות שלהם, הגלקסיה צריך ללכת במהירות מסוימת לפי המרחק והחשבונות והגלקסיות מסביב, המדענים מצאו שיש חומר שמשפיע על הגלקסיות וכינו אותו "החומר האפל".

לאחר התפתחות מידע האסטרונומיה לפני כמה שנים ,המדענים אמרו שיש חומר אפל שממלא את היקום ב- 96 % , המדענים אמרו גם כן כי מה שחשבנו לריק חלל ופערים בשמים אינו אלא חומר אפל בלתי נראה, החומר זה צפוף וחזק מאוד ושולט גם על היקום כולו, וכאן יש התאמה בין המדע לבין הקוראן הקדוש, אללה ישתבח שמו אמר:
 " ואין בהם סדק " דבר שנגלה על ידי מדענים לאחרונה !!!  

למרות זה התנגדו כמה מהספקנים ואמרו כי תיאוריית החומר האפל היא סתם תיאורייה שלא הוכחה מכיוון שהמדעניים אומרים שהחומר הזה בלתי נראה ולא יודעים את הטבע של החומר הבלתי ידוע זה, הספקנים אלה אמרו שזה סתם תיאוריות .

אלא בסופו של הדבר ובאמצעות שנת 2007 הצליחו המדענים לצלם תמונה ליקום ולצלם את החומר האפל הזה, מדעני סוכנות החלל נאס"א אומרים שהחוליה זו של החומר האפל גדולה מאוד וכי האורך או הקוטר שלה מגיע לשניים וחצי מליון שנות אור, אנו יודעים כי האור הולך במהירות של - 300 אלף קילומטרים בשנייה האחת. שנת האור היא המרחק של האור בשנה שלמה כאשר הולך במהירות של 300 אלף קילומטרים בשנייה האחת...  קוראים יקרים הרהרו איתי מה הוא המרחק של האור במשך 2.5 מיליונים שנים, הוא הולך למרחק  גדול מאוד, זה בשביל חולייה קטנה של חומר אפל שנגלתה וצולמה עלן ידי המדעניים לאחרונה, וכאן מתברר כי היקום הוא מבנה מדויק וכי אללה יתברך ויתעלה הטיב בבריאת ובניית היקום וחילק את החומר לפי סדר מדויק מאוד .

המדעניים אומרים שהחומר האפל מהווה מרבית החומר ביקום, החומר האפל מהווה 96% בערך בעוד שהחומר הרגיל כמו גלקסיות, עשן קוסמי, שביטים, כוכבי לכת וכוכבים מהווים פחות מ- 4 %  שרובם בלתי נראים, המדענים אומרים שמה שאנו רואים ביקום מהווה רק  1 %  , ולכן, אללה ישתבח שמו הדגיש לספקנים בקוראן הקדוש כי הקוראן הוא דברו של שליחו הנכבד, אללה יתברך ויתעלה אמר: "נשבעתי בכל אשר תראו * ובכל אשר לא תראו * זהז דברו של שליח נכבד " (סורת שעת האמת :40-38) . בפסוק הזה אללה ישתבח שמו נשבע באחד הנסים הקוסמיים להדגיש כי הקוראן הקדוש הוא דברו של שליח נכבד ולא דברו של בן אדם כפי שהספקנים אלה  טוענים .

אללה ישתבח שמו דיווח לנו בקוראן הקדוש על השמים פעמים רבות, אללה ישתבח שמו אומר: " אללה הוא אשר ברא שבעה רקיעים, וגם בארץ כמותם. דברו עושה דרכו מטה בינותם, למען תדעו כי אללה כל-יכול וכי אללה חולש בידיעתו על הכל " ( סורת הגיטין :12) . הוא אומר גם בפסוק אחר: "אז הרקיע אל השמים, והם עשן, ואמר להם ולארץ, גשו הלום, אם מרצון ואם מאונס! אמרו, נבוא מרצוננו"
( סורת פוסלאת :11) ואומר גם כן: " ועיטרנו את הרקיע הראשון בפנסים, וגוננו. כך תיכן האדיר והיודע " (סורת פוסלאת : 12) .

המדענים הבחינו לאחרונה שהגלקסיות ממוקמות בחומר האפל, החומר הזה חזק וקשה מאוד ושולט בחילוקת הגלקסיות ביקום, זאת אומרת שהחומר האפל הבלתי נראה שולט בחומרים הנראים ביקום. וכאן ראוי לציין שהחומר הזה היא השמים מכיוון שאללה ישתבח שמו אמר בספרו הנשגב : " ועיטרנו את הרקיע התחתון בפנסים "  (סורת המלכות :5 ), המדענים אומרים כי החומר האפל ממלא את היקום, הכוכבים והגלקסיות הרחוקים ובורקים עובדים כמו פנסים, הפנסים אלה קוראים להם באנגלית Flash-Lightsשחושפים את העשן והאבק מסביב .

המדענים מצאו גם כן שיש דרכים בשמים, וגילו שהחומר האפל מתפשט בצורת דרכים זאת אומרת שהחומר הזה אינו מוצק או גוש אחד אלא שהחומר הזה מאורגן היטיב בצורת דרכים או בצורת אריג, וכאן מברר אחד הנסים של הקוראן הקדוש כשאמר אללה יתעלה בםפרו הנשגב: "אשבע בשמים ובשביליהם" (סורת הזורות :7 ) המדענים אומרים כי החומר האפל מתפשט ביקום בצורת דרכים בין הגלקסיות שדומים לדרכים מהירים בעיר צפופה .

זו היא תמונה ליקום שצולמה על ידי מדעני הסוכנות נאס"א. המדענים גילו כי החומר האפל או השמיים מתפשטים בצורת דרכים, אללה יתברך ויתעלה דיווח לנו על כך בקוראן הקדוש, אללה ישתבח שמו אמר בספרו הנשגב : " בראנו מעליכם שבע מסילות, ולא הסחנו דעתנו מן הברואים " ( סורת המאמינים :17), המדענים אומרים גם כן כי החומר האפל מוצק וקשה שנבנה בדייקנות דבר שאללה יתעלה דיווח לנו עליו בספרו הנשגב, אללה ישתבח שמו אמר: " ושבעה (רקיעים) איתנים נטינו ממעל " ( סורת החדשה :12) בפסוק הזה אללה ישתבח שמו תיאר את השמים שהם איתנים, חזקים ומלוכדים.

 

 

Previous article Next article

Related Articles with המבנה והקישוט של השמיים

הידיעה אללהIt's a beautiful day