התפילה של הביאה

Site Team

בן עבאס ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "אם האדם שכב עם אשתו עליו להגיד "הוי אללה, שמור עלינו ועל הילדים שלנו מפני השטן, אם הוא אומר את זה ונכתב לו שיהיה לו השטן לא יזיק לו ולא ישתלט עליו".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

בכך יהיו ילדיהם טובים מגיל אפס ויצליחו בעולם הזה ובעולם הבא.

אללה ישבח שמו ויתעלה אמר: " אבל לא את עבדיך ברי הלבב אשר בהם" (סורת אלחג'ר:40).

אלה הם האנשים שנוצלו מהשטן.

Previous article Next article

Related Articles with התפילה של הביאה

 • התפילה

  Site Team

  התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם

  08/05/2014 124
 • התפילה בין האזאן לבין תחילת התפילה

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו כי התפילה לאללה בעת שבין הקריאה לתפילה לבין תחילתה הוא עת של קבלת התפילה,

  07/10/2013 1975
 • התפילה בצבור

  Site Team

   אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי איש עיוור בא  לנביא מוחמד  עליו ברכה ושלום ואמר " הוי שליח אללה, אין

  30/09/2013 1606
הידיעה אללהIt's a beautiful day