שינון קוראן הקדוש והעדיפות של חלק מהסורות

Site Team

שינון קוראן הקדוש והעדיפות של חלק מהסורות

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "מי שאין לו חלק מהקוראן בתוכו הוא כמו הבית השומם.

( מסופר על ידי מוסלם)

Previous article Next article

Related Articles with שינון קוראן הקדוש והעדיפות של חלק מהסורות

הידיעה אללהIt's a beautiful day