אהבה מחודשת לבנות הזוג

Site Team

למתנות יש משקל חשוב דווקא מהאהובים, לכן קבע הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום בבירור " תחליפו מתנות כי הן מרחיקות את צרת הנפש, וכל שכנה אסורה לשפיל את שכנתה אפילו בגלל רסן של כבשה".  וכדי לחדש את רגשות האהבה והחיבה המליץ הנביא על האנשים להביא ולהגיש מתנות. הוא אמר " אם יחזור אחד מנסיעה חייב להביא מתנה לבני משפחתו".

Previous article Next article

Related Articles with אהבה מחודשת לבנות הזוג

 • העיסוק בבנות הזוג

  Site Team

  למרות עיסוקיו הרבים ואחריותו הכבדה לגבי האומה האסלמית לא הזניח הנביא את בנות זוגו, עומר בן אלח'טאב אמר: "אחרי

  23/01/2014 1440
 • הזכויות של האישה כבת זוג באיסלאם

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אחד מאותותיו הוא שצר לכם נשים כעצם מעצמכם למען תדבקו בהן, והשכין ביניכם

  18/05/2014 1669
 • הנביא ונימוס בנות זוגו

  Site Team

  עם חיי המשפחה התקינים ביותר הקפיד הנביא להיות חכם בהתייחסותו לבנות הזוג, הן בדרכים עדינות והן בדרכים קשות. עם

  27/01/2014 145
הידיעה אללהIt's a beautiful day