• סיכום

  Site Team

  לפי האיסלאם הקשר בין זכר לנקבה הוא קשר של אהבה, כבוד, רחמנות והערכה, אהבה לנקבה בהיותה בת הזוג, רחמנות כבת וכבוד

  29/01/2014 144
 • הנביא וקבלת התנצלות בנות זוגו

  Site Team

  השגיאות רגילות בהתנהגות האינושית וקבלת התנצלות מעידה על לב טוב וטוהר מידות. פעם המתין הנביא לעאאישה והתאחרה, הוא

  29/01/2014 1048
 • הפחת אווירה של שמחה וביטחון בקרב בנות הזוג

  Site Team

  הנביא אהב להפיח שמחה וביטחון בקרב בנות הזוג שלו. עאאישה אמרה שהנביא שאל אותה:" עאאישה את מסכימה להיות בת זוגי

  29/01/2014 1220
 • עדינות הנביא עם בנות הזוג

  Site Team

  התייחסותו של הנביא לכל הסובבים אותו ובמיוחד בנות הזוג היתה עדינה ונפלאה מאוד כי אללה תיאר אותו באומרו" אתה בעל

  28/01/2014 1118
 • סובלנות הנביא עם בנות הזוג

  Site Team

  הנביא היה איש סלחן וסובלן ביותר בכל ענייניו, סולח טעות אפילו מכוונת ומחפש תירוץ למען חבריו או אפילו אויביו. כאשר

  28/01/2014 831
 • מילוי רצונם של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הקפיד למלא אחר רצונם של בנות הזוג כל עוד ורצון זה אינו עומד בסתירה עם עיקרי ההלכה

  28/01/2014 865
 • הנביא ונימוס בנות זוגו

  Site Team

  עם חיי המשפחה התקינים ביותר הקפיד הנביא להיות חכם בהתייחסותו לבנות הזוג, הן בדרכים עדינות והן בדרכים קשות. עם

  27/01/2014 137
 • הנביא אוהב לשמח את בנות זוגו

  Site Team

  לשמח את האנשים זו היא חובה, והיא לובשת אופי חשוב בקשר לקרובי המשפחה, עאאישה אמרה כאשר חשתי על בשרי את טוב לבו של

  27/01/2014 147
 • הנביא לא אהב לקחת שום דבר לעצמו מבלי לקחת לבנות זוגו

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אהב שבנות הזוג תהיינה שותפות בכל דבר אפילו בהזמנות הפרטיות, אנס בן מאלק ירצהו אללה אמר

  27/01/2014 146