• ספיגת זעמן של בנות זוגו

  Site Team

  מתוך חוכמה ותבונה העמיד הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום כל דבר במקומו הנכון ותמיד ידע איך לספוג את זעמן של בנות זוגו.

  26/01/2014 1938
 • טיפול נבון בבעיות בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום התרגל לטפל בבעיות בנות הזוג שלו לפי פסקי ההלכה שהשביעו את רצונן כי הוא דיבר אליהן בשפת

  26/01/2014 2010
 • הנביא ונימוס בנות זוגו

  Site Team

  עם חיי המשפחה התקינים ביותר הקפיד הנביא להיות חכם בהתייחסותו לבנות הזוג, הן בדרכים עדינות והן בדרכים קשות. עם

  25/01/2014 2107
 • הנביא אוהב לשמח את בנות זוגו

  Site Team

  לשמח את האנשים זו היא חובה, והיא לובשת אופי חשוב בקשר לקרובי המשפחה, עאאישה אמרה כאשר חשתי על בשרי את טוב לבו של

  25/01/2014 2110
 • הנביא לא אהב לקחת שום דבר לעצמו מבלי לקחת לבנות זוגו

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אהב שבנות הזוג תהיינה שותפות בכל דבר אפילו בהזמנות הפרטיות, אנס בן מאלק ירצהו אללה אמר

  25/01/2014 2327
 • הנביא מבקש רשות מבנות הזוג

  Site Team

  אללה צדק כאשר תיאר את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום באומרו "אתה בעל מוסר עצום", הנביא לא ויתר על הצדק שלו אפילו בעת

  23/01/2014 1724
 • קבלת עצה והתייעצות עם בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום התרגל להתייעץ עם בנות הזוג בענייניו הפרטיים והכלכליים, הוא הפיק תועלת מדעותיהן וגישתן

  23/01/2014 2031
 • העיסוק בבנות הזוג

  Site Team

  למרות עיסוקיו הרבים ואחריותו הכבדה לגבי האומה האסלמית לא הזניח הנביא את בנות זוגו, עומר בן אלח'טאב אמר: "אחרי

  23/01/2014 1736
 • טיפול הנביא בבנות הזוג

  Site Team

  כל אדם זקוק למי שיטפל בו וישרת אותו במיוחד בעת מחלה או חולשה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לא התעלם מעניין זה כי

  22/01/2014 1966
הידיעה אללהIt's a beautiful day