איך אתה מאמין באוונגליון?

Site Team

איך אתה מאמין באוונגליון?

התשובה היא: אני מאמין באוונגליון בהיותו אחד הספרים של אללה ישתבח שמו ויתעלה אשר הוריד על המשיח ישוע עליו השלום, כדי להבהיר את העובדות, ולקרוא לאנשים להאמין בייחודו של אללה ישתבח שמו ויתעלה, הוא ביטל כמה מהמצוות הדתיות ונתן במקומן מצוות חדשות כפי שמתאים, בנוסף שבישר על בואו של אחרון הנביאים, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום.

שאלה: איך המדענים מאמינים באוונגליון הנמצא כעת בידם של אנשי הספר?

התשובה היא: המדענים מאמינים כי ישנם ארבעה עותקים של האוונגליון הנמצאת כעת בידם של אנשי הספר, המשיח לא ראה חלק מהעותקים האלה בהחלט, העותקים האלה הם מתי, מורקוס, לוקה ויוחנן, העותקים האלה מנוגדים זה לזה, יש לנוצרים הרבה אוונגליונים מחוץ לארבעת העותקים האלה, אלא לאחר העלאתו של ישוע בן מרים עליו השלום גמרו אומר לבטל אותם חוץ מארבעת העותקים האלה כדי לסיים את הנגוד  והסתירה.

שאלה : איך אתה מאמין בקוראן הקדוש?

התשובה היא: אני מאמין שספר הקוראן הקדוש הוא הספר הנכבד ביותר אשר הוריד אללה ישתבח שמו ויתעלה על הנביא הנכבד ביותר הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, הקוראן הקדוש הוא אחרון הספרים של אללה ישתבח שמו ויתעלה, הקוראן הקדוש מבטל את כל הספרים אשר הורדו לפניו והוא ישאר עד יום תחיית המתים ומעולם לא ישתנה, הקוראן הקדוש נחשב לאות הגדול ביותר שמעיד על אמיתות שליחותו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום בהיותו הנס הגדול ביותר.

Related Articles with איך אתה מאמין באוונגליון?

 • טבע האדם (אלפיטרה)

  Site Team

  האמונה באללה מושרשת בטבע האדם. כל הבריות נולדו כאשר בבסיס טבעם האמונה וההכרה בקיומו של אללה, בלי צורך לחשוב על זה

  24/11/2019 222
 • איך להאמין בספרים של אללה יתעלה?

  Site Team

  איך להאמין בספרים של אללה יתעלה? שאלה : איך להאמין בספרים של אללה יתעלה?  התשובה היא: להאמין שישנם כמה

  14/03/2011 5413
 • האימונה בנסתרות

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  כשאתה לא יודע מהשו, מה אתה עושה ? בוודאי אתה מחפש אחרי אחד האנשים שיודע את הדבר הזה, עוקב אחריו ולומד ממנו, עד

  28/02/2013 1300
הידיעה אללהIt's a beautiful day