איסור הבגידה בבני המשפחה


Site Team

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום היה מופת ודוגמה בטוהר הנפש, גאבר בן עבד אללה ירצהו אללה אמר: הנביא ראה אישה, והוא נכנס לזינב ושכב אתה, ויצא ואמר: בבואה של האישה היא נראית בשטן (כלומר שהשטן מייפה אותה בעיני האיש כדי להפילו במלכודת) ואם אחד יראה אשה ומצאה חן בעיניו שילך לבת זוגו כי יש לה מה שיש לאשה האחרת" (אלתרמזי).

Previous article Next article

Related Articles with איסור הבגידה בבני המשפחה

הידיעה אללהIt's a beautiful day