אלח'ולע באיסלאם

Site Team

 אם חיי המשפחה אינם בנויים על הרמוניה ועל הבנה, חיבה ויחס טוב הם נהפכים למקור של יגון ושל תסכול, עם זאת אמר אללה תחיו עימן תוך שמירת טובה ואם תשנאו אותן, יכולים אתם לשנוא משהו ואללה מוציא ממנו טוב" (סורת הנשים: 19), אבל אם תתקשה האישה לסבול מגיע לה לבקש "ח'ולע" כי במקרה הגבר, כשירצה, הוא יכול לגרש לפי זכותו, ואם האישה היא אשר ניזוקה ונפגעה מגיע לה לנתק את הקשר המשפחתי על ידי "הח'ולע" אבל היא חייבת  להחזיר לבעל את כספי המהר שקיבלה. זה הוא דבר צודק מאוד כי הבעל הוא אשר שלם את המהר ונשא על שכמו את נטל הנישואין. אללה יתעלה אמר " לא מותר לכם לקחת דבר ממה שנתתם להן אלא אם יש חשש שלא יקיימו את הוראות אללה, ואם יש חשש כזה אין פגם בהחזרת כספי המהר" (סורת הפרה: 229).

המטרה היא לשמור על כבודם של האנשים ולשמור גם על החברה כדי לסתום את הגולל בפני ניוון נחקקו הגירושין. וצדקו דברי אללה "ואם יתגרשו יעשיר אותם אללה בנדיבותו".

Previous article Next article

Related Articles with אלח'ולע באיסלאם

הידיעה אללהIt's a beautiful day