אמונו ובטחונו של הנביא בבנות הזוג


Site Team

לכל אדם בעל מעמד חברתי דתי ומדיני נשגב יש אויבים ויריבים. כאשר החנפנים הפיצו דברי הבאשה נגד בנות זוגו בעיר אלמדינה, אמר הנביא במסגד:" המוני המוסלמים, מי יסלח לי באיש שהבאיש את בנות הזוג? אני נשבע שלא ידעתי מהן חוץ ממעשי הטוב והחסד"  (מסופר על ידי אל-בוח'ארי).

Previous article Next article

Related Articles with אמונו ובטחונו של הנביא בבנות הזוג

 • טיפול הנביא בבנות הזוג

  Site Team

  כל אדם זקוק למי שיטפל בו וישרת אותו במיוחד בעת מחלה או חולשה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לא התעלם מעניין זה כי

  22/01/2014 1740
 • העיסוק בבנות הזוג

  Site Team

  למרות עיסוקיו הרבים ואחריותו הכבדה לגבי האומה האסלמית לא הזניח הנביא את בנות זוגו, עומר בן אלח'טאב אמר: "אחרי

  23/01/2014 1565
 • עדינות הנביא עם בנות הזוג

  Site Team

  התייחסותו של הנביא לכל הסובבים אותו ובמיוחד בנות הזוג היתה עדינה ונפלאה מאוד כי אללה תיאר אותו באומרו" אתה בעל

  28/01/2014 1908
הידיעה אללהIt's a beautiful day