בוטניקה


Site Team

- בוטניקה-

**הצמחים נבראו כזוג : זכר ונקבה**

בהתחלה,האדם לא ידע שגם הצמחים מחולקים לזכר ונקבה ,ככההבוטניקה אומרת,אפילו צמח חד מיני,כולל איברים זכריים ונקביים.

 

"והוריד מן השמים מים,ובהם הצמחנו צמחים מכל מין ט.ה. –طه  53"

 

 

**הפירות נבראו כזוג: זכר ונקבה**

 

"והנותן בה צמד מינים מכל פרי" הָרַעַם-الرعد 3

 

הפּרי הוא היבול הסופי לפריונם של צמחים מיוחדים ,השלב שלפניהפרי הוא הפּרח ,שמורכב מאברים זכריים ונקביים(האבקן והביצה).וכשאבק הזרע מגיע לפרח ,נוצר הפ רי שמתחיל לצמוח ,כשזרעיומתפזרים.אז,נכון שכל פרי מורכב מאיברים ,גם זכריים וגם נקביים ,וזוהי העובדהשנאמרה בקוראן.פירות ספציפיות נוצרות מפרחים בלי פריון כמו :בננה,סוגים שלקושט,תאנה,תפוזים,גפנים וכדומה, וגם פירות אלה בעלות תכונותמיניות מיוחדות .

 

**כל הדברים נבראו כזוג **

 

"מכל דבר בראנו צמד מינים" הַזוֹרוֹת-الذاريات 4

 

פסוק זה רומז לכל הדברים ,לדוגמא בחשמל,גם האטום מורכ במאלקטרונים שלילים ופרוטונים חיובים.

 

"ישתבַּח שמו של מי שברא את המינים כולם-של הצומח מןהאדמה,ושלהם עצמם,ושל כל שאינם מכירים י.ס. –يس 3"

 

פסוק זה ,משמעותו: שכל דבר נברא כזוג ,כולל הדברים שעוד לאנתגלו,ואולי יתגלו בעתיד.

Previous article Next article

Related Articles with בוטניקה

הידיעה אללהIt's a beautiful day