בית השבח


Site Team

אבו מוסא אל-אשערי ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום " כשמת מת הבן של העבד המוסלמי, אללה ישתבח שמו מדבר למלאכים: האם בנו של עבדי מת?

המלאכים מגיבים: כן.

אללה שואל אותם עוד: מה אמר אביו?

המלאכים מגיבים: הוא שיבח אותך, ואמר כי הוא מקבל את הרצון של אללה.

הנה אומר אללה למלאכים: בְנו בית לעבדי בגן עדן, וקראו לו בשם בית השבח. 

(מסופר על ידי את-תרמזי)

Previous article Next article

Related Articles with בית השבח

 • להגיד "השבח לאללה וההודיה לו"

  Site Team

  אבו זר אלג'פארי ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת ברכה ושלום אמר: " אני אגיד לך מה הן המילים האהובות ביותר

  14/10/2013 1692
 • הלול ושבוח אללה ישתבח שמו ויתעלה

  Site Team

  אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " מי שמשבח ומהלל את אללה 99 פעמים לאחר כל תפילה, (

  13/10/2013 1678
 • סיכום

  Site Team

  ולבסוף, אנו מבקשים מאללה ישתבח שמו ויתעלה  ללמד אותנו מה שאנחנו לא יודעים וליהנות איתנו במה שידענו. אכן, אללה

  06/11/2013 2730
הידיעה אללהIt's a beautiful day