בנית מסגדים

Site Team

בניית המסגדים היא מעשה טוב יותר בשביל המשתתשך בה, כי זאת הזדמנות לזכות בגמול יקר מאללה ישתבח שמו ויתעלה.

 גאבר בן עבד אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "כל מי שבונה מסגד אפילו אם היה קטן מאוד, אללה יבנה לו בית בדן עדן"..

(מסופר על ידי בן מאגה ואחמד)

עות'מאן  בן עפאן ירצהו אללה אמר: " שמעתי את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אומר: "מי שבונה מסגד- אללא יבנה לו בית בגן עדן".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

אללה ישתבח שמו מגדיר את המתפללים במסגד כמאמינים. הוא אמר בקוראן הקדוש: " את מסגדי אללה יכונן וישמר רק המאמין באללה וביום האחרון והמקיים את התפילה והנותן זכאת והירא את אללה לבדו. רק אלה יוכלו להיות ישרי דרך" (סורת התשובה: 18).

 ההתענינות במסגדים דרך הבנייה, הנקוי, הוצאות, השיקום, הסמינרים וקריאת הקוראן אללה אומר: " בבתים אשר הרשה אללה להקמים ולהזכיר בהם את שמו, מספרים בשבחו בוקר וערב. אנשים אשר מסחר ומיקח אינים מסיחים את דעתם מלהזכיר את שמו של אללה, ומלקיים את התפילה ומלתת זכאת. הם חוששים מפני יום יתהפכו בו הלבבות והעיניים." ( סורת האור: 36 – 37 ).

 

Previous article Next article

Related Articles with בנית מסגדים

הידיעה אללהIt's a beautiful day