דת הרומאים והיוונים העלה את הרומאים על כל סוגי האדם


Site Team

דוגמה אחרת, קדמוני היוונים והרומאיים האמינו שהם נבראו מאלמנטים הנבדלים מאלה שמהם נבראו שאר בני האדם, הם כינו את הסוגים האחרים מבני האדם "ברברים". הפילוסוף הגדול שלהם ארסטו אמר בספרו (ספר הפוליטיקה): " האלים בראו שני סוגים של בני אדם, סוג שהספיקו לו את המוח והרצון, ובחרו בו להיות אדון על הסוג השני. הסוג השני - לפי ארסטו – נברא והוספקה לו את כוח הגוף בלבד, אלה הם הברברים. האנשים האלה נבראו להיות עבדים לסוג הראשון הנבחר על ידי האלים.

Previous article Next article

Related Articles with דת הרומאים והיוונים העלה את הרומאים על כל סוגי האדם

 • השוויון באיסלאם

  Site Team

  על כן יש להבין כי מקור בני האדם הוא אחד, והוא (אדם) עליו השלום, כפי הבהיר אללה ישתבח שמו. הוא אמר בקוראן: " ישוע

  08/05/2013 1800
 • הקדמה

  Site Team

  השבח לאללה ריבון שני העולמים, והשלום והברכה על הנביא מוחמד, ובני משפחתו וחבריו.   אחד הגורמים החשובים ביותר

  04/12/2013 166
 • השלבים של בריאת האדם

  Site Team

  בתחילת הבריאה האדם לא היה ישות של ממש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"  האם אין פרק זמן בחיי האדם אשר

  03/05/2014 1835
הידיעה אללהIt's a beautiful day