האימונה והמשמעת

אבו אל אעלא אלמוודודי

האימונה והמשמעת

קורא יקר, כדאי לך לפני שנמשיך, שתחזור קצת אחורה ותסקר פעם נוספת מה שנצטבר לך מהפרקים הקודמים:

1-ללא ספק האיסלאם הוא המשמעת לאללה ישתבחשמו ויתעלה, וקיום הוראותיו, אך אין דרך לידיעת מהותו של אללה ותכונותיו, הדרך שבה ירצה מעבדיו להמשיך בה את חייהם, והאיכות הנכונה למה שיקרה להם אחרי המוות כגמול או עונש על פעולותיהם. ההגדרה הנכונה לדת האיסלאם  היא שנאמין בהוראות הנביא ונעבוד אללה לפי ההדרכה שלו". כל מי שעזב את ההדרכה של הנביא, ולא הלך בדרכה כאמצעי להכיר את אללה והחוק שלו, אינו מוסלמי, אפילו אם טען שהוא נשמע והולך בעקבות חוקיו.

2-בעבר נשלחו הנביאים לכל אומות העולם, כל נביא נשלח לאומה נפרדת, פעמים נשלחו לאומה אחת כמה נביאים זה בעקבות זה. האיסלאם הוא השם של אותו דת שבא בו נביא מסוים לאומה כל שהיא. על אז נשאר האיסלאם באמת אחת בכל הזמנים וכל האומותל ונקרא לדתות האלו בשם האיסלאם, אך היו כמה שינויים בדיני כל האומות כלומר חוקותיה ודרכי עבודתה. לא היה צריך לאומה שתלך בעקבות אומה אחרת, אבל צריך לה להאמין בכל הנביאים של אללה.

3-כאשר נשלח הנשביא מוחמד עליו ברכה ושלום לכל העולם, השלים אללה בו את דיני האיסלאם, שהוריד לכל האנשים להיות להם שריעה אחת, מסויימת. לא היתה שליחותו לאומה מסויימת, או זמן מסויים, היתה לכל האנשים בכל הדורות, לכן הפריך בשליחותו כל מה שהיה לפניו משאר הדינים של האיסלאם שבאו בהם כל הנביאים לכל האומות. לא יבוא לאנשים נביא אחר או שריעה אחרת אחריו עד יום הדין. האיסלאם עכשיו הינו ההליכה בעקבות הנביא מוחמד, שלא יישלח אחריו מאללה איש אחר כדי להאמין בו ויהיה האדם כופר אם הוא לא יאמין בו.

קורא יקר, בוא עכשיו להכיר את הדברים שעלינו להאמין בהם לפי הוראות הנביא.

Previous article Next article

Related Articles with האימונה והמשמעת

 • מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?

  Site Team

  מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?   שאלה :מה היא משמעות האימונה האיסלאמית? האימונה האיסלמית היא הדברים

  02/03/2011 7245
 • האימונה באללה

  Site Team

  האימונה בקיומו של אללה יתעלה כאלוה אחד, היא הבסיס של האימונה האיסלאמית והיסוד של האימונה בשאר עמודי התווך של

  24/04/2014 1642
 • התועלות של האימונה בספרים

  Site Team

  -  האימונה בספרים של אללה יתעלה מובילה לידיעת את הרחמים, אהבה של אללה יתעלה ואהבתו לעבדים שלו אשר הוריד להם

  07/06/2014 1604
הידיעה אללהIt's a beautiful day