האיסלאם מגנה את האלימות

Site Team

דת האיסלאם היא דת של רחמים וחמלה אשר קראה לוותר על האלימות והאכזריות, וללכת בעקבות של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום שאללה ישתבח שמו ויתעלה אמר לו בספרו הנשגב:

"בזכות  רחמי ריבונך הנך רך כלפיהם. אילו הייתה גס וקשה-לב, היו נפוצים מעליך. על כן מחל להם ובקש למענם מחילה והיוועץ בהם בדבר, וכשאר תגיע לכלל החלטה, היסמך על אללה, כי אללה אוהב את הנסמכים עליו." (סורת בית עמרם:159).

ההוראות של דת האיסלאם קוראות  לרחמים, חמלה, וחסד לכל האנשים החלשים, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: " אללה ישתבח שמו ויתעלה ירחם על האנשים הרחומים, תרחמו על האנשים בארץ כדי שאללה יתעלה אשר בשמים ירחם עליכם".

דת האיסלאם קבעה חמלה כלפי כל בני האדם אפילו על האויבים הלוחמים, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום דיווח למוסלמים לרחם על אסירי המלחמה. 

אלה הן ההוראות של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום בהתנהגות עם האיסרים, הרחמים של האיסלאם כללו בעלי החיים גם כן, אבו הוריירה ירצהו אללה אמר ששליח אללה אמר :" אחד האנשים שהיה הולך במדבר והרגיש צמאון, הוא חיפש מים עד שמצא באר של מים, וירד אליו כדי לשתות. לאחר ששתה וביציאתו מהבאר ראה כלב צמא מאוד, האיש אמר: "הכלב הזה צמא מאוד כמו שהייתי, האיש ירד עוד פעם לבאר ומלא את הנעליים שלו במים והשקה את הכלב אז אללה הודה לו וסלח לו ... הנוכחים אמרו: שליח אללה! האם נזכה בגמול אם טיפלנו בבהמות אמר הנביא : אפילו אם השקתם חייה אחת תזכו בגמול על זה".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי)


הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום דיווח לנו על אישה שנכנסה לאש בגלל שלכדה אחד החתולים ומנעה ממנה לאוכל עד שמתה.

ישנם הרבה הוראות של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אשר קוראים לרחם על כל היצורים הן בני האנוש והן בעלי החיים. 

 

Previous article Next article

Related Articles with האיסלאם מגנה את האלימות

 • הקדמה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אין האמונה באללה היא להאמין אך ורק באללה וביצוריו, או להאמין בשמים ובארץ ובמה יש בתוכם, אלא שהאמונה באללה ישתבח

  27/02/2013 283
 • האיסלאם נלחם באפלייה הגזעית

  עבד אל- רחמן אל שיח'ה

  דת האיסלאם נלחמה בבורות ואסרה את האי מוסריות, הדת הזו אסרה את הקיפוח וחיסלה את החלוקה השכבתית ששררה בעידן הזה

  06/05/2013 1621
 • הטפה לאיסלאם

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " וכי יש מילים נאות ממילותיו של הפונה אל ריבונו בתפילה והעושה את הטוב,

  28/10/2013 1522
הידיעה אללהIt's a beautiful day