האיסלאם משווה בין כל האנשים

Site Team

האיסלאם הביא איתו כללים חדשים, שמשווים בין כל האנשים מכל סוג, וגזע. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הורה לחסל את האפליה על רקע הגזע או הצבע. לפי השריעה (ההלכה) האיסלאמית על כל אדם לכבד את האחר, הנביא עליו שלום וברכה דיווח כי "העג'מים" ייכנסו לאיסלאם ויהיו לגסים של הערבים.

 

מזה כולו, מתברר לנו כי לכל סוג וגזע מבני האדם יש סימנים  מיוחדים, וכי הנביא מוחמד עליו השלום נשלח מטעם אללה כדי לחסל את האפליה בין כל הגזעים והמינים. האיסלאם לא הבדיל בין השליט לנשלט, לא הבדיל בין העשיר לעני.

אנש בן מאלק ( אחד חברי הנביא מוחמד ותלמידו) סיפר כי אחד המצריים נסע לח'ליף עומר בן אלח'טאב, ואמר לו: אני מבקש ממך שתהגן עלי מהקיפוח ותחזיר לי את זכותי !

עומר (ירצהו אללה) אמר לו: אני אעשה, מי קיפח אותך ?

" התחריתי במירוץ מול בנו של עמרו בן אלעאץ – אז היה עמרו בן אלעאץ מושל מצרים- וכשהקדמתי אותו הוא היכה אותי בשוט. אמר המצרי.

אז שלח הח'ליף עומר בן  אלח'טאב לעמרו בן אלעאץ והורה לו לבוא למדינה עם הנו.

כשהגיע עמרו ובנו בין ידי הח'ליף עומר, הוא שאל: איפה המצרי?

כשבא המצרי, הח'ליף עומר אמר לו קח את השוט והכה אותו כמו שהיכה אותך !

המצרי היכה את בנו של עמרו, עד שהספיק,

אמר לו עומר תשים את השוט על ראשו של עמרו !

המצרי אמר : אולם בנו הוא אשר היכה אותו!

הנה פנה עומר לעמרו, ואמר לו : איך אתם משתעבדים את האנשים בעת שנולדו חופשיים.

 

הסיפור הזה מבהיר איך התנהגו המוסלמים נוכח הגזעים השונים?. בגלל כך האיסלאם קרא לשוויון בין כל בני האדם בהתרחק מכל השינויים וההבדלים שביניהם, כי כולם ממקור אחד ( הזכר והנקבה, הלבן השחור, הערבי והעג'מי). וזהו משהדגיש אללה ישתבח שמו בקוראן הקדוש, הוא אומר: "הוי האנשים, היו יראים את ריבונכם אשר ברא אותכם מנפש יחידה, וברא ממנה את בת זוגה. והפיץ משניהם אנשים ונשים לרוב." ( סורת הנשים : 1).

Previous article Next article

Related Articles with האיסלאם משווה בין כל האנשים