האסיפות לזכור את אללה

Site Team

אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אלה שמתאספים בביתו של אללה בעודם לומדים ומלמדים את הקוראן, אללה מוריד עליהם את השלווה ואת הרחמים, והמלאכים מקיפים אותם".

( מסופר על ידי מוסלם)

 

אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר גם כן כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " המלאכים של אללה ישתבח שמו ויתעלה מסתובבים בכבישים ובשבילים כדי לחפש את האנשים אשר מהללים וזוכרים את אללה יתעלה, וכאשר הם מוצאים כמה אנשים  אשר מהללים ומשבחים את אללה הם קןראים זה לזה באימרה " בואו לצורך שלכם" ....

הנביא מוחמד עליו השלום הוסיף" המלאכים מקיפים אותם בכנפיהם עד השמיים הראשונים, אז אללה ישתבח שמו ויתעלה שואל אותם: מה עושים העבדים שלי?

המלאכים אומרים הם מהללים ומשבחים אותך!

אללה יתעלה שואל את המלאכים האם הם ראו אותי?

המלאכים משיבים: לא! הם לא ראו אותך.

אללה  יתעלה אומר, איך זה היה יכול להיות אם הם ראו אותי?

המלאכים אומרים: אם הם ראו אותך, הם היו מעריצים אותך יותר באדיקות ובתהילה.

אללה יתעלה אומר: מה שהם מבקשים ממני?

המלאכים משיבים: הם מתפללים אליך להכניס אותם לגן עדן.

אללה יתעלה אומר: האם הם ראו את גן עדן?

המלאכים משיבים: לא!

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר איך זה יכול להיות אם הם ראו את גן העדן?

המלאכים אומרים: אם הם ראו אותו היו משתדלים יותר ויותר ובהתלהבות  גדולה להיכנס לגן עדן.

אללה ישתבח שמו ויתעלה שואל את המלאכים: ממה הם מבקשים מחסה?

המלאכים אומרים שהם מבקשים מחסה מפני אש גיהינום.

אללה יתעלה אומר: האם הם ראו אותו?

המלאכים משיבים לא!

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר: איך זה יכול להיות אם הם ראו את אש גיהינום?

המלאכים עונים לו: אם הם ראו את זה הם היו בורחים ונמלטים ממנו באופן גדול יותר, אז אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר אני מעיד אתכם מחקתי את כל החטאים שלהם ". אז קם מלאך ואומר: הוי אללה עימם יש אדם שלא השתתף בזכרך, אלא שהיה לו אינטרס אישי !?

הנה אללה ישתבח שמו אומר: היושבים עם האנשים האלה לא ייענו כתגמול להם.

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

 

Previous article Next article

Related Articles with האסיפות לזכור את אללה

 • הזכר של שם אללה

  Site Team

   אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "המתמסרים והמתמסרות, והמאמינים והמאמינות, והאדוקים והאדוקות, ואנשי האמת,

  13/10/2013 1737
 • להגיד "אין אלוה מבלעדי אללה "

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמ:ר "כל עוד אתםבחיים, הרבו להגיד כי אין אלוה מבלעדי אללה ככל שאתם יכולים להגיד את

  13/10/2013 1697
 • נתינת ארכה לחייבים

  Site Team

  אבו קותאדה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: (מי שירצה שאללה יפיג את צערו ביום הדין יפיג את צער

  28/10/2013 1304
הידיעה אללהIt's a beautiful day